Volgens de Wmo moet een gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. De invoering van cliëntondersteuning blijkt in de praktijk complex, inwoners maken er nog relatief weinig gebruik van. Daarom hebben de VNG en Movisie een handreiking opgesteld. De handreiking biedt concrete handvaten om professionele én informele cliëntondersteuning optimaal in te zetten. Goede cliëntondersteuning draagt er aan bij dat inwoners zich lang zelfstandig kunnen redden en meedoen, en daarvoor passende voorzieningen krijgen.

Lees het hele bericht op de website van VNG.nl.