Sterker nog, de ouders worden soms zelfs buiten spel gezet door de kinderverpleegkundige. Terwijl ouders de altijd aanwezige personen zijn voor hun kind: hun vertrouwen, hun houvast. Dat laten ze zich niet afpakken door een zorgverlener die komt en weer gaat. Daarom gaan wij, ook namens Ieder(in), Kind & Ziekenhuis en Spierziekten Nederland, hierover in gesprek met Kamerleden. Dit gesprek zal zijn op maandag 7 september.

Aanpassingen handreiking

Ons bericht van 16 juli 2020

Handreiking kindzorg zorgt niet voor duidelijkheid

In ons eerdere bericht van 16 juli 2020, beschrijven we de aanpassingen die er wat ons betreft moeten komen.

In het kort:

  • Indicatie op maat, vastgesteld door een onafhankelijke kinderverpleegkundige.
  • Vaststellen zorgvraag aan de hand van het medisch kindzorgsysteem en het daarin opgenomen stappenplan.
  • Pas na het vaststellen van de indicatie de manier waarop de zorg wordt gegeven afspreken: pgb of zorg in natura.
  • Duidelijk maken welk doel deze handreiking heeft, één die niet voor meerdere uitleg vatbaar is.
  • De stem van de ouders wordt gehoord. Ouders en zorgverlener staan naast elkaar, beslissingen worden samen met de ouders en hun kind genomen waarbij rekening wordt gehouden met de gehele gezinssituatie.

Bekijk de hoorzitting live

De hoorzitting kun je maandag 7 september 2020 live meekijken op de website van de Tweede Kamer.

Wil je de hele position paper Kindzorg lezen? Dowload de position paper hieronder.

Position paper Kindzorg