Grote verschillen in toekennen van een persoonsgebonden budget

De afgelopen dagen heeft de media aandacht besteed aan de grote verschillen in het afgeven van zorg en ondersteuning vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). Zij baseerden de uitkomsten op gegevens uit een onderzoek gedaan door thuiszorgorganisatie Zuster Jansen.

Per Saldo is blij dat er aandacht is voor dit onderwerp. Wij zien een enorme afname in het aantal afgegeven pgb’s door gemeenten. Sinds de decentralisaties in 2015 is er een afname te zien van ruim 30%.

Per Saldo krijgt dagelijks signalen binnen waaruit blijkt dat er een ontmoedigingsbeleid gaande is bij een groot aantal gemeenten.

Helaas geeft het onderzoek geen antwoord op de vraag in welke gemeente er sprake is van een afname. Als ook de gegevens over 2015 per gemeente bekend zouden zijn dan is die vergelijking wel mogelijk.

Er zijn geen gegevens beschikbaar van het aantal aanvragen en daaropvolgende toekenningen en afwijzingen voor zorg en ondersteuning vanuit een pgb. Ook is niet duidelijk of mensen zelf hebben gekozen voor een andere financieringsvorm, of er momenteel geen hulpvraag is en of hulpvragers daadwerkelijk passende zorg en/of ondersteuning krijgen.

Minister de Jonge heeft toegezegd onderzoek te gaan doen naar deze afname, van het aantal pgb’s in de Jeugdwet. Dit onderzoek zal eind 2019 worden afgerond.

Per Saldo is blij dat er eindelijk een onderzoek komt, en hoopt dat er ook onderzoek gedaan wordt met betrekking tot de grote afname van het aantal pgb’s in andere domeinen zoals de Zorgverzekeringswet.