Op de eerste zaterdag van april kwamen ouders, zorgaanbieders en andere betrokkenen in Utrecht bij elkaar. Per Saldo was blij dat zij ruim 200 deelnemers kon begroeten, die werden bijgepraat over actuele onderwerpen en de lobby en activiteiten van Per Saldo. Daarnaast maakten de mensen betrokken bij wooninitiatieven dankbaar gebruik van deze dag om te netwerken en ervaringen te delen. De onderwerpen van de themasessies stonden in het teken van ‘een goed wooninitiatief is op de toekomst voorbereid’.

Informeren

Zoals de trouwe bezoekers gewend zijn, vertelde directeur Aline Molenaar waar de lobby van Per Saldo zich de afgelopen periode op richtte. Op de bredere inzet van de wooninitiatieventoeslag, het vaart zetten achter de instroom van mensen met een psychiatrische achtergrond in de Wlz (degenen met de zwaardere problemen) en het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst, samen met de inspectie, over de kwaliteit in kleinschalige wooninitiatieven.

Adviseur wooninitiatieven Brigitte Nitsche gaf acte de présence met informatie over het project ‘Wooninitiatieven in transitie’, dat gaat over wooninitiatieven met bewoners met een pgb-Wmo. Een brochure geeft uitgebreide informatie over beschermd wonen, de regelgeving en hoe dit uitpakt in de praktijk. Met in het verlengde daarvan de mogelijkheid tot het volgen van een workshop, waarin belangstellenden naast het vergaren van kennis, praktisch aan de slag gaan met oefenen in lobbyen met de eigen gemeente.

Ervaringen delen

In het plenaire gedeelte werden ook de ervaringen gedeeld van een wooninitiatief in Landgraaf, dat gebruik maakt van een communicatiemethode afgestemd op de beleving van de betreffende persoon. De praktijk wijst uit dat de informatie op die manier beter aankomt en langer blijft hangen. Picto’s maken onderdeel uit van deze methode, waardoor iemand toch zelfstandig taken kan uitvoeren, ondanks bijvoorbeeld beginnende dementie bij Downsyndroom. In de presentatie van de Stichting Kwecoo, die op deze website wordt gepubliceerd, ziet u hoe het werkt en tot welke resultaten het leidt.

Verdieping in themasessies

De verdiepende themasessies boden elk wat wils. Er werd gesproken over de succesfactoren voor een deskundig en betrokken bestuur, over hoe je als wooninitiatief aan tafel komt bij gemeente en woningcorporatie bij het maken van afspraken over nieuw te bouwen woningen, over de manier waarop wooninitiatieven zelf hun belangen kunnen behartigen bij de gemeenten en als vierde thema, de problemen van bewoners die ouder worden.

‘We staan er niet alleen voor’

Al met al kreeg Per Saldo de indruk dat de bezoekers tevreden huiswaarts keerden. De reacties die we kregen waren positief. Van ‘wat heb ik weer veel nieuwe indrukken gekregen waar ik in ons eigen wooninitiatief mee verder kan’, tot ‘fijn dat we er niet alleen voor staan en ons gesteund mogen weten door een organisatie die onze collectieve belangen behartigt’.

Presentaties

Downloaden van powerpointpresentaties van deze dag.