Gratis zelftesten krijgen mogelijk

Samen met andere patiëntenorganisaties hebben we aan het ministerie van VWS om gratis zelftesten gevraagd. En het ministerie van VWS heeft het besluit genomen dit te doen.

Heb je een kwetsbare gezondheid? Kun je je vanwege je aandoening of beperking niet laten vaccineren? En ga je om die reden je huis niet uit? Dan kun je vanaf 28 juli 2021 elke maand een gratis pakket met zelftesten ophalen bij je apotheek. Deze zelftesten kun je dan geven aan je zorgverleners, mantelzorgers of familie en vrienden die bij jou willen komen.

Voor wie?

Degenen die gratis zelftesten kunnen krijgen, zijn:

  • Kinderen van 0 tot 12 jaar met een kwetsbare gezondheid. Door hun leeftijd krijgen zij geen vaccin;
  • Mensen van 12 jaar of ouder, die op advies van hun arts geen vaccin mogen krijgen. Dit kan zijn omdat je een specifieke, zeldzame ziekte of combinatie van ziekten hebt of na een behandeling.

Hoe kom je aan de zelftesten?

Ben jij één van de mensen? Dan kun je elke maand een gratis pakket met 25 zelftesten krijgen. Je haalt ze op bij je eigen apotheek. Je hebt hiervoor geen recept nodig.

Je apotheek controleert wel een paar dingen:

  • Je zit in thuisisolatie, omdat je door je kwetsbare gezondheid bang bent corona te krijgen:
  • Je kunt op advies van je arts of door je (jonge) leeftijd geen vaccin krijgen.
  • Je hebt een maand of langer geleden op jouw naam een pakket zelftesten gekregen.

Extra bescherming geeft meer veiligheid

De zelftesten zijn extra bovenop de al bestaande beschermingsmaatregelen die voor iedereen blijven gelden. Hiermee kunnen je zorgverleners, mantelzorgers, familie en/of vrienden zichzelf testen. Zo heb je een extra controle om de kans dat je corona krijgt kleiner te maken. En we hopen dat je hiermee een groter gevoel van veiligheid krijgt, zodat er weer meer mensen bij jou kunnen komen.

Wil je meer weten?

Het ministerie van VWS heeft deze informatie ook op hun site rijksoverheid.nl gezet.

Ook op de website van Vilans vind je meer info.