Voorwaarden

Het gaat bij dit wetsvoorstel om degenen die voldoen aan de voorwaarden die de Wlz stelt, namelijk langdurig aangewezen zijn op ‘7×24-uur toezicht’ of ‘zorg in de nabijheid’. Op dit moment vallen mensen met een ggz-achtergrond die hier wel aan voldoen onder de Wmo. Dat blijkt in de praktijk vaak niet passend. Zij zijn gebaat bij goede, continue, gespecialiseerde zorg, welke vanuit de Wlz beter kan worden gerealiseerd.

Wooninitiatief

In werking

Na aanvaarding van het wetsvoorstel in Eerste en Tweede Kamer, kan het CIZ in 2020 starten met indiceren. Vervolgens kunnen de doelgroep per 1 januari 2021 de zorg via de Wlz ontvangen.

Overgangsrecht

Voor degenen die op 31 december 2014 een ggz-c-pakket hadden zonder behandeling en die gebruik maken van het vijfjarige overgangsrecht Awbz/Wmo, zou het overgangsrecht in 2020 aflopen. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel én in de Kamerbrief staat dat het overgangsrecht wordt verlengd tot 2021, zodat een soepele overgang kan plaatsvinden van deze groep naar de Wlz.

Raadpleging

Voorafgaande aan de wetswijziging wordt een zogenoemde ‘internetconsultatie’ gehouden. Per Saldo zal als belangenorganisatie de vragen beantwoorden en achtergrondinformatie opsturen. Dat kan overigens iedereen doen die geraakt wordt door dit wetsvoorstel. De consultatie is geopend van 25 juni tot 3 augustus.

Meer informatie

  • Het debat is gepland op 5 juli, van 10 tot 12 uur in de Thorbeckezaal. Informatie daarover vindt u op de website van de Tweede Kamer.
  • Voor meer informatie over het wetsvoorstel en de consultatie kunt u kijken op overheid.nl
  • Lees ook het nieuwsbericht van VWS
  • Per Saldo stuurt vooraf een brief met de punten die voor budgethouders belangrijk zijn. Deze wordt begin volgende week op deze website gepubliceerd.