Denk bijvoorbeeld aan wat je regelt op het gebied van de financiën of contact met familie en vrienden en meegaan naar een dokter of tandarts. Maar ook je betrokkenheid bij de zorg voor je kind. Voldoet de zorg nog of zijn er nieuwe behoeften?

Om antwoord te krijgen op de belangrijke vraag ‘hoe wordt dit allemaal geregeld als wij dit niet meer kunnen?’ zijn we het project ‘Wat als wij er niet meer zijn’ gestart. Voor dit project zijn we op zoek naar ouders of ouderinitiatieven die al zijn gestart met het bedenken of uitvoeren van een aanpak of deelaanpak. We horen graag van jou als ouder of ouderinitiatief waar je mee bezig bent! Het maakt niet uit of je dit als ouder(s) doet of als broer, zus of familielid.

Wat gaan we doen?

Het ministerie van VWS ondersteunt ons project. In dit project:

 • inventariseren we wat er al gebeurt bij ouderinitiatieven rond dit thema
 • beschrijven we de meest uitgewerkte en kansrijke (deel)aanpakken
 • gaan we in pilots de (deel)aanpakken verder uitwerken en uitvoeren met hulp van een cliëntondersteuner.

In dit project kijken wij niet naar de bestuurstaken van ouders en vertegenwoordigers of de continuïteit van het ouderinitiatief zelf. Deze vraag wordt beantwoord in het ZonMW project ‘Heft in eigen hand’. De resultaten van dit project worden later dit jaar verwacht.

Wat levert het op?

Door jouw (deel)aanpak aan ons kenbaar te maken help je mee om de kennis en ervaringen over dit thema te delen met andere ouders betrokken bij ouderinitiatieven. Op die manier helpen we ouders met het beantwoorden van vragen die ze over dit thema hebben. We gebruiken jouw input allereerst voor de inventarisatie en mogelijk ook voor de stappen daarna.

Hoe kun je meedoen?

Je (deel)aanpak kun je delen door een mail te sturen naar wonen@pgb.nl. Dit kan tot uiterlijk 7 juni 2021. Vermeld de volgende gegevens in de mail:

 • Naam van het ouderinitiatief
 • Contactpersoon
 • Contactgegevens (email en telefoonnummer)
 • Korte omschrijving van jouw of jullie aanpak:
  – Waar gaat het over?
  – Wie zijn betrokken? Heb je bijvoorbeeld ondersteuning?
  – Is er al een plan of beschrijving? (Stuur deze dan mee).
  – Wordt er al mee gewerkt? Kun je resultaten noemen?

Na 7 juni nemen we contact met je op over wat we gaan doen.