In het verkennend onderzoek willen zij met praktijkvoorbeelden duidelijk maken welke goede voorbeelden en welke knelpunten er zijn bij herhaaldelijke en/of langdurige ziekenhuisopname. In het rapport willen zij ook aanbevelingen doen.

Jouw ervaring

Daarom zijn zij op zoek naar (ouders en naasten van) mensen met een (complexe) verstandelijke en/of lichamelijke beperking die hier (veelvuldig) mee te maken hebben (gehad) en hun ervaringen willen delen. Is dat jouw verhaal?

Mail dan voor 1 februari 2020 een korte beschrijving van je situatie met je naam en telefoonnummer naar Eline Reiff van Significant. Haar mailadres is eline.reiff@significant.nl. Zij neemt contact op als zij meer informatie nodig heeft. Gegevens en informatie worden uiteraard anoniem verwerkt. De resultaten van het onderzoek zullen niet te herleiden te zijn tot een individueel persoon.

Heb je eerst nog vragen dan kun je contact opnemen met Eline Reiff via eline.reiff@significant.nl of 06-82 90 60 68.

Onze mening

In overleggen met het ministerie van VWS hebben wij vaker gevraagd om de mogelijkheid zorg uit het pgb in het ziekenhuis te laten doorgaan. Het ziekenhuis kan de specialistische zorg of het continu toezicht dat nodig is vaak niet (volledig) leveren. Zij doet dan een beroep op de mantelzorgers en zorgverleners van de budgethouder. Deze geleverde zorg en de ziekenhuiszorg zorgt bij declaratie voor dubbele bekostiging en dat kan niet. Bovendien moet er aandacht zijn voor de sociale zekerheid en mogelijke overbelasting van informele hulpverleners.

Doe mee

Daarom steunen wij dit onderzoek. Het moet vanuit de patiënt duidelijk worden hoe het nu is geregeld. Het gaat erom van jouw ervaring te leren en voorstellen te doen voor verbetering. Deel dus je ervaring.