Gewaarborgde hulp beter regelen

Met een pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kun je te maken krijgen met een gewaarborgde hulp. Een gewaarborgde hulp is iemand die je helpt bij het beheren van je pgb.

Organisatieadviesbureau Berenschot heeft onderzoek gedaan naar problemen rond de gewaarborgde hulp. Onderzoekers van Berenschot zijn ook met ons in gesprek geweest. Tijdens dit gesprek hebben we de problemen die we zien genoemd. En we hebben aangegeven wat we goede oplossingen vinden. Het rapport van dit onderzoek is naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister in het nieuwe kabinet moet laten weten wat hij met de uitkomsten van het onderzoek gaat doen.

Knelpunten

De knelpunten die in het rapport staan, zijn ook al bij ons bekend. De belangrijkste punten uit het rapport zijn:

  • Zorgkantoren ervaren dat het in de praktijk niet mogelijk is om gewaarborgde hulpen aan te spreken wanneer zij niet goed functioneren. Dit komt omdat dit niet in de wet is vastgelegd. Dit betekent dat de zorgkantoren hier niks over kunnen zeggen. De budgethouder zal dit dan zelf moeten oplossen. De vraag is of de budgethouder dit kan, omdat hij of zij een gewaarborgde hulp nodig heeft. Daarom willen zorgkantoren graag dat het in de wet en regels komt te staan als aanvulling op de eisen die al in de Regeling langdurige zorg (Rlz) zijn opgenomen.
  • Bij twijfel rond een gewaarborgde hulp moet er meer tijd en inzet vanuit het zorgkantoor mogelijk zijn om te kijken hoe het werkelijk zit. Zorgkantoor-medewerkers geven aan behoefte te hebben aan overtuigende feiten. Ze vinden het weigeren van een pgb, omdat de gewaarborgde hulp niet goed functioneert, een ingrijpend besluit.
  • Het is belangrijk aandacht te hebben voor de gewaarborgde hulp, die ook wettelijk vertegenwoordiger (mentor, bewindvoerder of curator) van de budgethouder is.

Hoe los je problemen op?

De bedoeling van de gewaarborgde hulp is dat de budgethouder voldoende zorg van goede kwaliteit krijgt. En dat hij/zij dit kan uitleggen. Bovendien moeten de wet en regels dit mogelijk maken. Uit het onderzoek zijn sterke aanwijzingen gekomen dat dit nu niet het geval is.

Gesprekken met beleidsmedewerkers van het ministerie van VWS en van de zorgkantoren hebben geleid tot twee beleidsmatige wensen om de problemen op te lossen:

  • Leg in de wet vast dat zorgkantoren kunnen ingrijpen:
  1. wanneer een gewaarborgde hulp niet in staat is om de budgethouder goed te helpen;
  2. wanneer een gewaarborgde hulp verkeerde bedoelingen heeft en dus niet het beste voor heeft met de budgethouder.
  • Leg in de wet eisen over gewaarborgde hulp vast. Zo kan het zorgkantoor toetsen of de gewaarborgde hulp dichtbij de budgethouder staat, dat hij of zij de budgethouder goed kan helpen en de juiste bedoelingen hierbij heeft.

Volgens Berenschot blijkt uit het onderzoek dat het ervaren probleem een oplossing verdient.

Wat vinden wij?

Wij vinden het goed dat het onderzoek is gedaan. We herkennen de problemen die in het rapport staan. En we sluiten ons aan bij de wensen voor de oplossingen. We hopen dat er snel wat mee wordt gedaan.

Meer weten over de gewaarborgde hulp?

Het zorgkantoor kan besluiten om je alleen een pgb te geven als er iemand is die je daarbij helpt. Bij een aantal zorgprofielen moet je je altijd laten helpen door een gewaarborgde hulp. Je kiest je gewaarborgde hulp zelf.

Lees meer op de pagina Vertegenwoordigers. Nog vragen? Neem dan contact op met onze advieslijn via mail of telefoon.