Gevolgen Wet Arbeidsmarkt in Balans

Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels rond arbeidsovereenkomsten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze regels gelden voor alle Nederlanders.

De nieuwe wet verkleint de verschillen tussen vaste en flexibele contracten. Ook krijgen werknemers meer zekerheid. En voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om een vast contract aan te gaan.

Arbeidsovereenkomst

Heb je een zorgverlener met een arbeidsovereenkomst? Dan heeft de nieuwe wet gevolgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft in december budgethouders die ermee te maken hebben hierover geïnformeerd en uitgelegd wat zij moeten doen.

Heb je zorgverleners met een overeenkomst van opdracht? Bijvoorbeeld een overeenkomst met een partner of familielid of met een ondernemer? Dan heeft de nieuwe wet geen gevolgen voor jou.

Minimale oproeptermijn

Vanaf 1 januari 2020 moet je jouw zorgverlener minimaal 4 dagen van tevoren schriftelijk oproepen. Oproepen betekent dat je je zorgverlener vraagt om bij je te komen werken. Dit kan per mail of WhatsApp-bericht. Doe je dit niet, dan mag jouw zorgverlener het werk weigeren. Wijzig je de oproep binnen 4 dagen voor de werkdag? Dan heeft jouw zorgverlener recht op loondoorbetaling. Het is dus goed met je zorgverlener af te spreken hoe jullie het willen regelen. Wij zijn met het ministerie van VWS in gesprek over de knelpunten die dit kan veroorzaken voor budgethouders. En hoe we deze gaan oplossen.

Vaste uren aanbieden

Ook moet je jouw zorgverlener na 12 maanden een overeenkomst met een vast aantal uren aanbieden. Dit heet ook wel een vast contract. Ook wanneer de zorgovereenkomst voor 1 januari 2020 is ingegaan en op 1 januari 2020 langer dan 12 maanden loopt. Je moet minimaal het aantal uren aanbieden dat jouw zorgverlener de afgelopen 12 maanden gemiddeld voor je heeft gewerkt.

Loopt de arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener 12 maanden of langer op 1 januari 2020? Dan ben je verplicht je zorgverlener voor 1 februari 2020 dit aanbod te doen. Doe je geen aanbod? Dan heeft jouw zorgverlener recht op de uren die je minimaal zou moeten aanbieden. Jouw zorgverlener mag je aanbod afwijzen. Je kunt ook afspreken dat je zorgverlener op oproepbasis of met variabele uren blijft werken.

Voorbeeld 1
Je zorgverlener heeft het afgelopen jaar 104 uur voor jou gewerkt. Een jaar heeft 52 weken. Per week heeft jouw zorgverlener gemiddeld 2 uur gewerkt. Je moet een vast contract aanbieden van minstens 2 uur.

Voorbeeld 2
Je zorgverlener werkt vanaf 10 april 2019 voor jou. Na 12 maanden heeft jouw zorgverlener recht op een overeenkomst met vaste uren. In dit geval moet je jouw zorgverlener voor 10 mei 2020 een aanbod voor vaste uren doen.

Opzegtermijn

Wil je oproepkracht de arbeidsovereenkomst opzeggen? Dan heeft de zorgverlener een opzegtermijn van minimaal 4 dagen. Voor jou als werkgever blijft de opzegtermijn minimaal 1 maand.

Meer uitleg en vragen

Er bestaat onder budgethouders veel onduidelijkheid over de gevolgen van de wet. Wij vinden dat er op sommige onderdelen aanpassingen moeten komen. Het moet werkbaar blijven voor budgethouders. Dat geldt voor de regels en voor de mogelijkheid zorgverleners te vinden. Daarom zijn wij al geruime tijd met het ministerie van VWS en de SVB in gesprek. We hebben nu een dringende oproep gedaan en op donderdag 23 januari 2020 hebben wij weer overleg. De hopelijk positieve uitkomsten zullen wij direct met jullie delen.

De Sociale Verzekeringsbank legt op de website de veranderingen uit. Zij zijn volledig op de hoogte over de wet en mogelijke veranderingen voor budgethouders. De SVB is daarom de aangewezen organisatie voor al je vragen over de WAB. Krijg je geen antwoord, laat het ons dan weten, bel met onze advieslijn of mail naar [email protected].