5 samenwerkende organisaties vragen de Tweede Kamer om de bouwregelgeving meer in lijn te brengen met het VN-verdrag. Op 22 februari is er een debat ‘Bouwregelgeving en Energiebesparing’. De thema’s die in dit debat worden besproken raken mensen met een beperking. De organisaties, waaronder Per Saldo, doen voorstellen op 4 knelpunten.

1. Maak een actieplan voor de inrichting van de openbare ruimte

De organisaties signaleren nu dat het bij de inrichting van de openbare ruimte vaak nog ontbreekt aan kennis en bewustzijn over toegankelijkheid.

2. Verbeter de voorschriften zodat nieuwbouw appartementen beter toegankelijk worden

Uit onderzoek blijkt dat verbeteren van toegankelijkheidsregels voor nieuwbouw appartementen haalbaar is en beperkte kosten met zich meebrengt gedurende een korte periode van de invoering. Daarnaast zijn er forse baten: bewoners ervaren meer woongenot en kwaliteit van leven.

3. Neem bouwregels op voor visuele toegankelijkheid

Het huidige bouwbesluit regelt weinig rond visuele toegankelijkheid. Dat levert in de praktijk gevaarlijke situaties op, zoals trappen die niet gemarkeerd zijn of waarbij leuningen ontbreken of verkeerd zijn aangebracht.

4. Herstel de verplichte buitenruimte voor wonen met zorg

De verplichte buitenruimte voor de functie ‘wonen met zorg’ is in 2015 om onduidelijke redenen uit het Bouwbesluit geschrapt. De organisaties wijzen erop dat  mensen met bijvoorbeeld een mobiliteitsbeperking of beperkte energie juist extra behoefte hebben aan een goed bereikbare tuin of balkon.

Volledige brief

In de brief Debat 14 februari bouwregelgeving leest u de volledige tekst, inclusief de voorstellen tot verbetering.

Meer informatie

Het debat vindt plaats op donderdag 22 februari 2018.
Kijk op www.tweedekamer.nl voor verdere informatie.