Zorg op de Juiste Plek

Goede zorg gaat uit van de wensen en mogelijkheden van mensen. Om dit te bereiken moet er de komende jaren veel veranderen in de zorg, zodat in 2030 de zorg draait om de kwaliteit van leven van iedereen.

Het is van belang dat u kunt meepraten en u zich kunt uitspreken over de zorg in uw eigen buurt. Verder is het belangrijk dat voor iedereen in het land zorg op maat beschikbaar blijft. Zorg die past bij uw persoonlijke wensen.

Wat vindt Per Saldo?

Zoals u weet staat voor Per Saldo de eigen regie en maatwerk voorop. Daarbij is het belangrijk in gedachten te houden dat ieder mens een bepaalde mate van eigen regie heeft. De individuele zorg- en ondersteuningsvraag van de budgethouder moet centraal staan. Daarnaast willen we dat een persoonsgebonden budget en zorg in natura gelijkwaardige keuzes blijven.

Wilt u meekijken?

Het gesprek vindt plaats op 18 februari van  11:00 – 15:00 in de Tweede Kamer.  Wilt u het gesprek liever online bekijken, dan kan dat via deze link: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering