Gemeenten mogen Wmo-begeleiding niet meer resultaatgericht indiceren

De Centrale Raad van beroep (CRvB) heeft als hoogste rechter uitgesproken dat gemeenten niet meer resultaatgericht mogen indiceren als het gaat om individuele begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor huishoudelijk hulp is al eerder een uitspraak gedaan dat resultaatgericht indiceren niet meer mag. Op dat moment was er nog onduidelijkheid of dit ook zal gelden voor individuele begeleiding. Hier is nu dus duidelijkheid over gekomen: ook voor individuele begeleiding mag het niet.

Wat is resultaatgericht indiceren?

Eerdere berichten

Er zijn gemeenten die niet het aantal uren indiceren, maar alleen het resultaat indiceren voor mensen met een hulpvraag. Dit betekent dat voor bijvoorbeeld hulp bij het huishouden de indicatie is een ‘schoon en leefbaar huis’. Om zo’n resultaat te bereiken worden de omschrijvingen van de werkzaamheden en hoe vaak deze nodig zijn in je beschikking aangegeven, maar niet het aantal uren dat vergoed wordt. De kans dat je niet krijgt wat je nodig hebt is hiermee groot.

Nieuwe aanvraag

Ben je in de problemen gekomen doordat er bij jou een indicatie voor individuele begeleiding is gegeven, waarin geen uren maar alleen een resultaat is omschreven? Dan kun je een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente.  Je kan dan de uitspraak van De Centrale Raad van beroep (CRvB) laten zien. Zijn al jouw gegevens bij de gemeente bekend? Vraag dan de gemeente om binnen 2 weken een besluit te nemen op jou nieuwe aanvraag.

Wat vinden wij?

Wij hebben ons de afgelopen drie jaar hiervoor volop ingezet en zijn dan ook zijn erg blij met deze uitspraak. Een resultaatgerichte indicatie past namelijk niet bij het pgb. Het geeft onduidelijkheid over het aantal uren zorg/ondersteuning dat kan worden ingekocht en waarop het budget is gebaseerd.