Gemeenten moeten criteria ‘eigen kracht’ opnemen in verordening

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt op 29 mei 2024 dat de gemeente een aanvraag voor jeugdhulp niet mag afwijzen vanwege ‘eigen kracht’, als in de gemeentelijke verordening niet voldoende beschreven staat hoe ‘eigen kracht’ wordt beoordeeld. Veel gemeenten hebben nu niet in de verordening beschreven welke criteria en afwegingsfactoren zij hanteren.

Volgens de Jeugdwet hoeven gemeenten geen jeugdhulp in te zetten als de ouders zelf een oplossing hebben voor de hulpvraag. Dit wordt gezien als ‘eigen kracht’. De CRvB stelt nu dat in de verordening moet worden beschreven wat ouderlijke zorg- en opvoedingsplicht inhoudt en wanneer er sprake is van ‘eigen kracht’. Daarbij moeten de criteria en afwegingsfactoren ook daadwerkelijk in de verordening worden opgenomen. Enkel verwijzen naar een richtlijn in de bijlage, de CIZ-indicatiewijzer, de toelichting of nadere regels of beleidsregels van het college is niet voldoende. De gemeente kan onderscheid tussen gebruikelijke en boven gebruikelijke hulp maken. Ook dat moet dan in de verordening nader worden beschreven.

Heeft u als ouder van een budgethouder ook te maken met een afwijzing met als afwijzingsgrond ‘eigen kracht’, zonder nadere toelichting? Neem dan contact met ons op.

Op 29 mei 2024 deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) 3 uitspraken over zaken waarbij het pgb was afgewezen, omdat er sprake was van eigen kracht van de ouders:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:CRVB:2024:1095

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:CRVB:2024:1097

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:CRVB:2024:1096