Gemeenten krijgen onvoldoende voor ‘toegankelijkheid’

250 ervaringsdeskundigen werkten mee aan een onderzoek over de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Zij vinden dat Nederlandse gemeenten te weinig doen aan het vergroten van de toegankelijkheid. Het zou helpen als ervaringsdeskundigen meer als serieuze gesprekspartner met kennis van zaken gezien worden.

In 2016 is het VN-verdrag Handicap in Nederland ondertekend. Doel van dit verdrag is de positie van mensen met een beperking wereldwijd te verbeteren. In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen een beperking. Gewoon meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Movisie, hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, onderzocht vijf jaar na de ondertekening hoe het staat met de uitvoering van het verdrag. Dit in opdracht van de Alliantie Implementatie VN-verdrag, waar wij als vereniging ook in zitten.

Te weinig actie

De algemene conclusie van het onderzoek is dat er nog erg veel moet gebeuren. Er moet meer actie komen op lokaal, gemeentelijk niveau, in de directe leefwereld van mensen met een beperking. Onze directeur Aline Molenaar zegt hierover: ‘Steeds meer mensen begrijpen waar toegankelijkheid over gaat. Er gebeuren wel dingen, maar het is niet samenhangend. Uitgangspunt is dat over vijf jaar iedereen het leven kan leiden dat hij of zij wil. Of het nu gaat over waar je woont, met wie je woont of welke opleiding je wilt doen. En dat je daarin wordt begeleid door iemand die er voor je kan zijn als dat nodig is.’

Wat te doen?

Movisie hoopt met haar onderzoek de uitrol van het VN-verdrag een booster te hebben geven. Met aanbevelingen die met een beetje goede wil en inzet goed uitvoerbaar zijn.

  • Zorg ervoor dat ervaringsdeskundigen en ambtenaren elkaar ontmoeten – zowel op lokaal als landelijk niveau – om kennis en kunde met elkaar te delen. Movisie noemt dit een ‘leernetwerk’.
  • Bewustwording lijkt nu nog minimaal. Voer daarom campagnes waardoor een breed publiek duidelijk wordt gemaakt waarom het VN-verdrag Handicap er is, wat het zo belangrijk maakt en waarom het noodzakelijk is dat er op lokaal niveau daadwerkelijk iets mee gebeurt.

Het volledige rapport

Het volledige rapport met de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek vind je op de website van Movisie.