Het aanbod van gecontracteerde zorgaanbieders en het beschikbare budget lijken bij de gemeentelijke toekenning van jeugdhulp leidend te zijn, in plaats van de zorgvraag. Gemeenten ontmoedigen de keuze voor een persoonsgebonden budget (pgb) en sturen aan om zorg in natura af te nemen. Dat blijkt uit de Monitor Transitie Jeugd (MTJ).
Het beschikbare budget en het aanbod van gecontracteerde aanbieders lijken bij de gemeentelijke toekenning van jeugdhulp leidend te zijn, in plaats van de zorgvraag. Ook ontmoedigen gemeenten de keuze voor een persoonsgebonden budget (pgb) en sturen aan om zorg in natura af te nemen.

Toegang

Dat blijkt uit de Monitor Transitie Jeugd (MTJ) over het eerste kwartaal van dit jaar. In die periode kreeg de Monitor 109 meldingen binnen, over vooral de jeugdhulp aan kinderen tussen de 12 en 17 jaar. De meeste daarvan gingen over de toegang tot jeugdhulp.

Niet passend

‘Meer en meer melders klagen over ambtenaren en wijkteammedewerkers die keuzes maken die niet gebaseerd zijn op wat het gezin en het kind nodig heeft, maar op basis van wat er beschikbaar is’, meldt de Monitor. Het sturen op zorg in natura is een groot knelpunt in het krijgen van passende zorg, stellen de ouders die een melding hebben gemaakt. Voor sommigen ‘betekende dit dat zij naar een andere zorgverlener moesten of dat het aanbod niet (geheel) passend was voor hun kind’, aldus de MTJ. De Monitor brengt vanaf 2015 tot eind dit jaar elk kwartaal de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie jeugdhulp naar gemeenten − vanuit cliëntperspectief − in kaart.

Afschuiven

Het aantal meldingen over de samenwerking tussen verschillende soorten zorg is in het eerste kwartaal toegenomen ten opzichte van 2015, stelt de MTJ. Er wordt met kinderen geschoven tussen de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). ‘Betrokken partijen kennen hun taken, verantwoordelijkheden en procedures onvoldoende om het kind zo spoedig mogelijk van noodzakelijke hulp te voorzien’, zo stellen melders. Het integraal werken rondom een gezin komt mede hierdoor onvoldoende van de grond, met als gevolg dat ouders veel tijd kwijt zijn aan het organiseren van zorg. Het gebeurt ook dat kinderen door slechte samenwerking tussen gemeenten en organisaties onderling lang moeten wachten op hulp of zorg.

Inkoop 2017

Gemeenten, beleidsmedewerkers en wijkteams worden door de MTJ onder meer geadviseerd om ouders en jongeren te betrekken bij het inkoopproces voor 2017. Dit kan bijdragen aan de beschikbaarheid van een passend aanbod van jeugdhulp.