Een cliënt met een persoonsgebonden budget schrijft aan staatssecretaris Van Rijn dat hij zijn dochter overuren wil uitbetalen vanuit het pgb. Zij verricht meer mantelzorg dan de betaalde 40 uur. De staatssecretaris wil de regels echter niet wijzigen.

Staatssecretaris Van Rijn schrijft aan de Tweede Kamer dat ook de mantelzorg aan een naaste aan (tijd-)grenzen gebonden is. Zie ook de staatssecretaris’ Reactie op verzoek commissie over uitbetaling van overuren uit hoofde van PGB aan familieleden. Een mantelzorger mag bijvoorbeeld niet meer dan 40 uur per week – betaald – zorgen. Van Rijn wil de regels niet aanpassen omdat hij wil voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt. Om die reden kunnen er dus ook geen overuren uitbetaald worden boven het aantal uren dat door het CIZ is geïndiceerd.

Lees het hele artikel op de website van Zorg+Welzijn