Geen informele zorg mogelijk bij kindzorg thuis?

Heeft de wijkverpleegkundige in jouw geval niet of nauwelijks informele zorg willen indiceren? Meld het bij ons, want we hebben jouw ervaring nodig voor onze belangenbehartiging.

Al eerder hebben wij veel signalen ontvangen dat wijkverpleegkundigen geen informele zorg meer zouden indiceren. We hebben dit toen aangekaart bij het ministerie van VWS. Begin dit jaar is duidelijk afgesproken dat de regels niet zijn veranderd.

Informele zorg

De zorgvraag moet worden geïndiceerd. Als de zorg doelmatig en rechtmatig is, maakt het niet uit je die zorg krijgt van formele of informele zorgverleners. Informele zorgverleners zijn bijvoorbeeld familieleden, kennissen, zorgprofessionals zonder BIG-registratie of freelancers die niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De gemaakte afspraken staan in ons nieuwsbericht van 7 februari 2020.

Sterker met signalen

We blijven echter signalen ontvangen dat wijkverpleegkundigen geen of slechts bij grote uitzondering informele zorg willen indiceren. Vanuit het ministerie van VWS zijn ze hierop aangesproken, maar dit lijkt geen effect te hebben. Heb jij ook ervaren dat wijkverpleegkundigen geen informele zorg willen indiceren? Meld het ons via [email protected]. Met jouw signalen staan we sterker in onze belangenbehartiging en krijgen we oplossingen voor elkaar.

Onze steun

Verstrekkers moeten zich aan gemaakte afspraken houden. Heb je vragen over jouw situatie of ondervind je problemen? Neem dan vooral contact op met onze adviesmedewerkers via [email protected] of spreek het antwoordapparaat in. We nemen dan contact met je op en kunnen je helpen bij het vinden van een oplossing.