Veel pgb-betalingen uit 2016 zijn als onrechtmatig bestempeld. Bij betalingen vanuit de Jeugdwet en Wmo ging het om 33 procent, terwijl van de betalingen uit de Wlz 43 procent onrechtmatig was. Veel fouten zijn voortgekomen uit het coulancebeleid van dat jaar. Dat blijkt uit een voortgangrapportage van het Ketenbureau PGB die staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees het hele bericht op de website van Skipr.