Te veel mensen die te maken hebben met een eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz of Wmo komen daardoor in financiële problemen. Soms besluiten ze te stoppen met zorg vanwege de kosten of nemen ze minder zorg. Het is daarom nodig dat hiervoor aandacht komt in de nieuwe kabinetsplannen. Ieder(in) roept mensen op hun hoge kosten voor zorg en ondersteuning te melden bij het Nationale Zorgnummer.

Meldactie Stapeling zorgkosten

Heeft u ook te maken met een opeenstapeling van zorgkosten of kent u iemand die hierdoor in de knel raakt? Meld uw ervaringen dan tijdens kantooruren bij het Nationale Zorgnummer, via 0900-2356780 (20 cent per gesprek). De meldingen worden anoniem verwerkt. Of u kunt op de website van Ieder(in) een formulier invullen.

Lees meer op de website van Ieder(in)