Extra verhoging pgb in Wlz door stijgende inflatie

Het ministerie van VWS heeft de nieuwe pgb-Wlz indexatietarieven voor 2023 bekend gemaakt. Het gaat om een extra verhoging als gevolg van de stijgende inflatie na juli 2022 en de maatregelen van het kabinet.

Het pgb-Wlz indexatietarief was in juli van dit jaar vastgesteld op 4,55%. Met een verhoging van 1,44% is het nu verhoogd naar 5,99%. Dit betekent dat je volgend jaar meer budget ontvangt en je de maximale tarieven die je mag uitbetalen worden opgehoogd. Ook de toeslagen vallen hieronder, zoals de wooninitiatieventoeslag en kwaliteitstoeslag bij verpleging en verzorging. En natuurlijk ook het persoonlijk assistentiebudget.

Het ministerie van VWS maakt de verhoging bekend onder voorbehoud van de formele goedkeuring en publicatie in de Staatscourant. De Regeling langdurige zorg (Rlz) wordt hier vervolgens ook op aangepast. Hier lees je de brief van het ministerie hierover aan de Tweede Kamer.

Wonen en levensonderhoud

In samenwerking met Ieder(in) worden de verhoogde kosten voor wonen en zorg hoog op de politieke agenda gezet. Om juist mensen met een beperking tegemoet te komen. De regeling voor energiesubsidie en het energieplafond brengen we volop onder de aandacht. Ook belangrijk voor ouder- en wooninitiatieven.

Voor mensen met een zorgvraag, en in het bijzonder voor mensen met een pgb, heeft de kostenstijging heftige gevolgen. Budgethouders betalen de kosten voor wonen en levensonderhoud immers zelf. In tegenstelling tot mensen die zorg ontvangen in een instelling, waar wonen en zorg niet zijn gescheiden.