We hebben nogmaals onze aanvullingen duidelijk gemaakt en deze zijn door gemeenten en zorgkantoren overgenomen. Helaas willen de zorgverzekeraars nog steeds vasthouden aan de normale wet- en regelgeving. Ze maken 1 uitzondering: niet-geleverde zorg mag worden betaald.

Budgethouder kan extra zorg inkopen

Na twee weken overleg zijn de eerste uitwerkingen, voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) en…

Als je een pgb hebt via de Jeugdwet, Wmo of Wlz zijn de volgende zaken nu geregeld:

  • Alle extra zorg die als gevolg van de maatregelen is geleverd wordt betaald. Ook als na de periode blijkt dat het niet de juiste zorginzet is geweest.
  • Je kunt alle niet-geleverde zorg als gevolg van de maatregelen declareren. Hiervoor komt nog een apart formulier.
  • Je kunt geplande zorg in de afgesproken periode declareren. Geplande zorg is alle zorg die al ingeroosterd staat en ook de zorg die normaal gesproken passend bij de zorgvraag ingezet zou worden, maar die door de bijzondere situatie niet door kan gaan of anders ingevuld moet worden.
  • Je kijkt of je zelf passende vervangende zorg kunt inkopen met je pgb. Als blijkt dat het niet mogelijk is om het met je pgb te regelen, bijvoorbeeld omdat er geen zorgverleners zijn, dan ga je samen met je budgetverstrekker kijken naar andere alternatieven. Dit kan tijdelijk bijvoorbeeld door de verstrekker gecontracteerde zorg, oftewel zorg in natura, zijn.
  • Je moet zelf op papier bijhouden welke niet-geleverde zorg is betaald. Er komt nog een speciaal formulier. Maar hou het tot die tijd zelf goed bij, want je moet het later inleveren bij je gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar.
  • Je moet zelf op papier bijhouden welke vervangende of duurdere zorg is ingezet. (Voor de Wlz is hiervoor een formulier Extra Kosten als gevolg van Corona (EKC). Dit formulier wordt door je zorgkantoor zo spoedig mogelijk goedgekeurd. Je vindt het formulier op de website van je eigen zorgkantoor).

LET OP: Het is belangrijk dat je dit zelf op papier bijhoudt.

Aanvulling Jeugdwet en Wmo

Je hebt geen officiële goedkeuring nodig voor de vervangende zorg, maar je moet dit vooraf telefonisch afstemmen met je gemeente.

Als zorg  door een formele zorgverlener niet mogelijk is dan mag dit ook gebeuren door een informele zorgverlener. Dit kan per direct als je met je informele zorgverlener een arbeidsovereenkomst hebt. Wil je een naaste inzetten dan moet je dit afstemmen met je gemeente. Samen kijken jullie hierbij naar een goede afweging, bijvoorbeeld van draaglast en of de zorg op een juiste manier kan worden gegeven.

Ouder- en wooninitiatieven

Budgethouders binnen ouder- en wooninitiatieven regelen en declareren niet geleverde zorg, vervangende en/of duurdere zorg volgens bovenstaande afspraken. Voor collectieve uren zal nader bekeken worden hoe dit gedeclareerd  en op registratieformulieren bijgehouden kan worden door ouder- en wooninitiatieven.

Onze steun

Verstrekkers moeten zich aan de gemaakte afspraken houden. Heb je toch nog problemen?  Meld dit direct bij ons via info@pgb.nl of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We kunnen direct schakelen met je verstrekker en met de contactpersonen bij het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Zo kunnen we je probleem snel oplossen.

Tot slot

Het ministerie van VWS heeft ook nog laten weten dat als alle nu gemaakte afspraken en maatregelen toch nog tot vertraging leiden bij aanvragen, afstemmen en betalen van zorgverleners ze gaan kijken of verdere versoepeling mogelijk is.