Extra duidelijkheid over maatregelen

De eerste uitwerkingen van de afspraken van het ministerie van VWS met gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars vorige week waren nog niet volledig en duidelijk genoeg. Het loste de huidige problemen van de budgethouders niet op. Vanmorgen zijn we daarom weer in overleg met het ministerie van VWS gegaan, gesteund door de vele mails en berichten van budgethouders.

We hebben nogmaals onze aanvullingen duidelijk gemaakt en deze zijn door gemeenten en zorgkantoren overgenomen. Helaas willen de zorgverzekeraars nog steeds vasthouden aan de normale wet- en regelgeving. Ze maken 1 uitzondering: niet-geleverde zorg mag worden betaald.Als je een pgb hebt via de Jeugdwet, Wmo of Wlz zijn de volgende zaken nu geregeld: LET OP: Het is belangrijk dat je dit zelf op papier bijhoudt.

Aanvulling Jeugdwet en Wmo

Je hebt geen officiële goedkeuring nodig voor de vervangende zorg, maar je moet dit vooraf telefonisch afstemmen met je gemeente. Als zorg  door een formele zorgverlener niet mogelijk is dan mag dit ook gebeuren door een informele zorgverlener. Dit kan per direct als je met je informele zorgverlener een arbeidsovereenkomst hebt. Wil je een naaste inzetten dan moet je dit afstemmen met je gemeente. Samen kijken jullie hierbij naar een goede afweging, bijvoorbeeld van draaglast en of de zorg op een juiste manier kan worden gegeven.

Ouder- en wooninitiatieven

Budgethouders binnen ouder- en wooninitiatieven regelen en declareren niet geleverde zorg, vervangende en/of duurdere zorg volgens bovenstaande afspraken. Voor collectieve uren zal nader bekeken worden hoe dit gedeclareerd  en op registratieformulieren bijgehouden kan worden door ouder- en wooninitiatieven.

Onze steun

Verstrekkers moeten zich aan de gemaakte afspraken houden. Heb je toch nog problemen?  Meld dit direct bij ons via [email protected] of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We kunnen direct schakelen met je verstrekker en met de contactpersonen bij het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Zo kunnen we je probleem snel oplossen.

Tot slot

Het ministerie van VWS heeft ook nog laten weten dat als alle nu gemaakte afspraken en maatregelen toch nog tot vertraging leiden bij aanvragen, afstemmen en betalen van zorgverleners ze gaan kijken of verdere versoepeling mogelijk is.