Belangrijk nieuws is dat wanneer je als budgethouder getest bent op corona je huisarts je een recept voor een korte termijn pakket van beschermende materialen geeft. Deze kun je vervolgens ophalen bij je apotheek. Je zorgverleners kunnen deze materialen gebruiken tot de testuitslag bekend is. Verder mag je als je een contract met een vervoerder hebt deze doorbetalen voor niet-geleverde zorg.

Vraag en antwoord door ministerie van VWS

Onderstaande vragen zijn aanvullende vragen. Deel 1 van de vragen staan op rijksoverheid.nl op de pagina ‘Vragen over het coronavirus en persoonsgebonden budget’. Niet alle informatie die relevant is voor budgethouders en zorgverleners is terug te vinden op rijksoverheid.nl. Kijk daarom ook op de andere bekende kanalen:

Ik ben budgethouder en heb klachten die lijken op corona (hoesten, niezen, koorts, kortademigheid). Kan ik me laten testen?

Ja, budgethouders met klachten kunnen zich laten testen. Bel hiervoor uw huisarts. Aan de test zijn geen kosten verbonden.

Ik ben zorgverlener van een budgethouder. Kan ik mij laten testen?

Zorgverleners met klachten die op corona kunnen duiden (hoesten, niezen, koorts, kortademigheid), kunnen zich laten testen bij de GGD. De GGD-arts stelt vragen om te bepalen of u mogelijk corona heeft en neemt zo nodig de test af. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Uitgangspunt van het testbeleid is dat het geen zin heeft om te testen als er geen klachten zijn die kunnen duiden op corona. Zorgverleners zonder klachten werken dus gewoon door. Zorgverleners met klachten blijven thuis totdat de uitslag van hun test bekend is. Blijkt uit de test dat de zorgverlener geen corona heeft, dan kan hij/zij weer aan het werk. Blijkt uit de test dat de zorgverlener corona heeft, dan gaat een periode van quarantaine in van minstens 7 dagen na start van de symptomen én minimaal 24 uur klachtenvrij.

Hoe en waar kan ik beschermingsmiddelen krijgen als budgethouder?

Als u getest bent op corona krijgt u beschermingsmiddelen (handschoenen, mondkapjes) die uw zorgverleners kunnen dragen. U ontvangt van de huisarts een recept voor een ‘korte-termijn-pakket PBM’. Uw zorgverleners kunnen de beschermingsmiddelen gebruiken, totdat de testuitslag bekend is. Blijkt u geen corona te hebben, dan zijn de beschermingsmiddelen niet meer nodig. Heeft u wél corona, dan krijgt u van de apotheek een uitgebreider pakket beschermingsmiddelen voor uw zorgverleners.

Kijk voor meer informatie over het gebruik en de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen op de website van het RIVM: veelgestelde vragen over beschermingsmiddelen in de zorg buiten het ziekenhuis.

Hoe gebruiken zorgverleners beschermingsmiddelen?

Het RIVM heeft instructievideo’s gemaakt over het gebruik van mondmaskers en handschoenen:

Instructievideo gebruik mondmaskers
Instructievideo gebruik handschoenen

Kunnen budgethouders vervoerders doorbetalen als zij hun diensten niet hebben geleverd? Bijvoorbeeld vervoer naar dagbesteding?

Ja, dat kan als u een contract met uw vervoerder heeft. U kunt de vervoerder dan doorbetalen voor ‘niet-geleverde zorg’. U moet deze kosten bijhouden in de registratie voor niet-geleverde zorg. Noteer de kosten op het registratieformulier. Lees verder bij Niet-geleverde zorg bijhouden op de website van Per Saldo.

Mijn zorgverlener heeft een arbeidsovereenkomst voor (maximaal) 3 dagen per week en is inmiddels langer dan 6 weken ziek. Hij/zij krijgt dus geen geld meer van de SVB. Wat nu?

Budgethouders kunnen zorgverleners met een arbeidsovereenkomst voor (maximaal) 3 dagen per week weer zelf gaan betalen als zij langer dan 6 weken ziek zijn. Zij moeten deze kosten bijhouden als ‘niet-geleverde zorg’. Noteer de kosten op het registratieformulier, zie Niet-geleverde zorg bijhouden op de website van Per Saldo.

Ik doe mijn administratie in het PGB Portaal (PGB2.0). Is daar iets veranderd met de coronacrisis?

In het portaal zelf is niets veranderd, maar er is een apart proces om zorgverleners met corona(klachten) ziek te melden. Meld zorgverleners met een arbeidsovereenkomst die niet komen werken vanwege corona(maatregelen) ziek bij de SVB. Zij krijgen dan gewoon betaald.

Ook moeten budgethouders bijhouden welke zorg niet geleverd is. Dit kan niet in het PGB Portaal, maar moet met een apart formulier. Lees verder bij Niet-geleverde zorg bijhouden op de website van Per Saldo.

Direct naar de contactpagina van de SVB: PGB Contact.

Wat moet ik doen met het formulier ‘niet-geleverde zorg’?

Bijhouden, niet opsturen! In het formulier ‘Niet-geleverde zorg’ houdt u bij welke zorg wel betaald, maar niet geleverd is. Dat is voor uw eigen administratie. Stuur het formulier nog niet op. Ná de coronamaatregelen wordt gevraagd de gegevens op het formulier door te geven. Lees verder bij Niet-geleverde zorg bijhouden op de website van Per Saldo.

Ik ben zorgaanbieder en stuur facturen en/of declaraties voor niet-geleverde zorg. Het ministerie van VWS heeft budgethouders verzocht deze te betalen. Wat moet ik doen als een budgethouder toch niet betaalt?

Budgethouders kunnen facturen en declaraties indienen zoals ze gewend zijn, ook als het om niet-geleverde zorg gaat. Van zorgaanbieders wordt gevraagd duidelijk op de facturen en declaraties te zetten of de zorg wel of niet geleverd is. Nú doorbetalen betekent dat zorgverleners ook na de coronacrisis weer zoveel mogelijk aan het werk kunnen.

Wil de budgethouder niet betalen omdat de zorg niet geleverd is en dreigt de zorgverlener hierdoor in financiële problemen te komen? Ga in gesprek met de budgethouder en wijs erop dat het belangrijk is om door te betalen, zodat er nu en in de toekomst zorg beschikbaar is. Komt u er niet uit? Stel dan voor om samen met de verstrekker in gesprek te gaan.

Onze steun

Verstrekkers moeten zich aan de gemaakte afspraken houden. Heb je toch nog problemen? Meld dit direct bij ons via info@pgb.nl of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We kunnen direct schakelen met je verstrekker en met de contactpersonen bij het ministerie van VWS en betrokken partijen. Zo kunnen we je probleem snel oplossen.