Experiment met Ipgb stopt

Het experiment Integraal Budget (EIB), dat sinds 2018 in acht gemeenten loopt, stopt. Helaas heeft het experiment, ondanks de inzet van alle partijen, niet het resultaat opgeleverd wat we vooraf voor ogen hadden. Voor de kleine groep deelnemers van het experiment wordt naar een oplossing op maat gezocht.

Na bijna 7 jaar is het nog steeds niet gelukt om het Integraal pgb (Ipgb) op een goede manier in te voeren. Dit Ipgb hebben we al sinds 2009 als ultieme stip op de horizon staan. Een pgb zonder financiële schotten, met 1 loket en 1 budget voor alle zorg en ondersteuning. Zorg en ondersteuning die mensen met een beperking thuis, op het werk, op school, bij het sporten of bij vervoer nodig hebben. Er zijn meerdere experimenten geweest die keer op keer vastliepen op een groot aantal knelpunten.

Knelpunten

De onderzoekers van het huidige experiment zeggen dat de betrokken partijen ‘onvoldoende ruimte hebben ervaren om daadwerkelijk te kunnen innoveren, experimenteren en/of maatwerk te kunnen bieden’.

  • Zo waren niet alle afdelingen en medewerkers binnen gemeenten goed geïnformeerd en ingewerkt op de bedoeling ervan en/of stonden zij niet achter het experiment.
  • Zo wisten consulenten bijvoorbeeld zelf niet altijd goed wat precies de meerwaarde van het Ipgb was ten opzichte van verschillende losse toekenningen van zorg, ondersteuning, hulpmiddelen en voorzieningen en konden zij dit ook niet overbrengen op potentiële deelnemers.
  • Ook waren interne processen binnen gemeenten een struikelblok. Het ontbrak bijvoorbeeld aan een goede vertaalslag die beleidsmedewerkers moesten maken naar de uitvoerders.
  • Verder verliep de afstemming met andere instanties, zoals de zorgkantoren en zorgverzekeraars moeilijk.
  • Het leek erop dat gemeenten geen prioriteit gaven aan het experiment.
  • Ook onder budgethouders ontbrak het aan enthousiasme. Vooral omdat zij niet zeker wisten of ze er op achteruit zouden gaan bij de herindicatie, die noodzakelijk was om deel te kunnen nemen.

Wat vinden wij?

Wij blijven ons hoe dan ook inspannen om ons ultieme doel te bereiken: een zo makkelijk mogelijke pgb-regeling voor mensen die eigen regie willen over hun zorg en ondersteuning. Daar stoppen we niet mee. Ook omdat alle deelnemende partijen uit vorige experimenten hebben aangegeven dat ze het Ipgb een goed instrument vinden.

Hoe verder?

De onderzoekers adviseren het ministerie van VWS om bij een vervolg vooraf meer ruimte te bieden aan de uitvoering. Wij denken dat een nieuw experiment pas kans van slagen heeft als het wordt uitgevoerd los van – de belangen van – verstrekkers en lokaal beleid en regelgeving. En we vinden dat een nieuw experiment samen met het ministerie van VWS en een middelgrote/grote gemeente goed kan worden uitgevoerd.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Eerst is het wachten op een nieuw kabinet.