Even Apeldoorn schrijven blijkt voorlopig effectief

Apeldoorn gaat bezuinigen, maar het college wil nu nog wel een keer praten over het persoonsgebonden budget (pgb). Dit heeft wethouder Detlev Cziesso gezegd tijdens de bespreking van de meerjarenbegroting.

Leden lieten ons weten dat de gemeente Apeldoorn van plan was de pgb-tarieven te verlagen. Wij hebben de gemeenteraad in september een brief gestuurd met uitleg over de opbouw van een pgb-uurtarief. Uit welke kosten bestaat een uur zorg? En wat hou je netto over bij een tarief van 10,49 euro per uur? Dit is belangrijke informatie om ervoor te kunnen zorgen dat je met het tarief kwalitatief goede zorg, ondersteuning en/of hulpmiddelen kunt kopen. Gemeenteraadsleden konden hiermee het gesprek aangaan met de wethouder. De volledige brief vind je in het bericht ‘Pgb-tarieven bij gemeenten moeten ook toereikend zijn’.

Gemeenteraad wil het anders

Op vrijdag 1 november 2019 schrijft Omroep Gelderland onder meer: ‘Forse verlaging van pgb-tarieven levert geen enorme inkomsten op voor de noodlijdende gemeente, maar raakt wel veel inwoners. De gemeenteraad ziet dat nu graag anders.

Over de verschillende manieren waarop je wel en niet bezuinigt, daar gaan de wethouder en de raad het samen over hebben, voordat de voorjaarsnota wordt vastgesteld. De beslissing over wel of niet bezuinigen op het pgb kan wellicht ook tegen die tijd vallen, denkt wethouder Cziesso.

Half november volgt een besluit over de meerjarenbegroting. Dan is duidelijk of pgb-houders ontzien worden in de bezuinigingen.´

Onze acties

Wij blijven de ontwikkelingen in Apeldoorn nauwlettend volgen.

Verder:

  • hebben wij, bijvoorbeeld in Eindhoven, gesprekken met beleidsmedewerkers en wethouder over toereikende tarieven
  • vragen we in de Tweede Kamer continu aandacht voor de tarieven.
  • leveren we in onze regelmatige gesprekken met ambtenaren van VWS voorbeelden aan van zorgelijke ontwikkelingen.
  • en  zijn we in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), omdat wij samen met hen een handreiking reële tarieven willen ontwikkelen die gemeenten dan moeten gebruiken.

Heb jij ook problemen met tarieven bij jouw gemeente? Laat het ons weten, zodat wij het mee kunnen nemen in onze acties.

Eerder bericht