Ervaringen met (her)indicatie

Onze oproep om je ervaring te melden met je (her)indicatie heeft 133 meldingen opgeleverd. We hebben de oproep gedaan na de uitzending van het tv-programma Kassa op 19 maart 2022. Hierin is aandacht besteed aan de prijs van het wantrouwen: talloze herindicaties, onnodige controles en administratieve rompslomp.

Uit de gemelde ervaringen blijkt dat er veel kortdurende indicaties worden gegeven door verstrekkers. Dat kost je veel tijd, energie en onnodige stress.

Kassa

We hebben volop meegewerkt aan de uitzending van Kassa. Daarna hebben we een speciale nieuwsbrief gestuurd. Daarin kun je lezen wat er allemaal aan de orde is gekomen. En we hebben de oproep gedaan je ervaringen te melden.

Extra nieuwsbrief Kassa

Feiten en cijfers

We hebben meldingen over alle verstrekkers, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren ontvangen. Van de 133 meldingen gaan er:

 • 46 over een pgb in de Wmo of Jeugdwet (gemeenten)
 • 51 over een pgb in de Zvw (zorgverzekeraars)
 • 8 over een pgb in Wlz (zorgkantoren)
 • 12 meldingen over een pgb van de gemeente en zorgverzekeraar
 • en van 16 meldingen is het onduidelijk welk pgb de melder ontvangt.

Wat doen we met deze ervaringen?

Bij een aantal meldingen is de situatie zo erg dat de budgethouders geen zorg en/of ondersteuning meer krijgen. Deze meldingen hebben we met toestemming van de betrokkenen doorgestuurd naar het ministerie van VWS om op te lossen. Het gaat om 8 budgethouders. Voor 2 budgethouders is een oplossing geregeld.

Sommige budgethouders hebben in hun melding een vraag gesteld of om hulp gevraagd. Onze pgb-consulenten hebben al contact met deze mensen.

En we gebruiken alle ervaringen de komende tijd voor de landelijke lobby met het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). We hebben alle signalen geanonimiseerd, dus zonder namen en andere gegevens te noemen, al met deze instanties gedeeld. Het doel is duidelijk te maken dat het anders moet én kan. We gaan het gesprek aan en komen met oplossingen.

Weer een sterk en stevig pgb

Veel van deze oplossingen staan in ons programma 2021 – 2025. De meldingen maken weer pijnlijk duidelijk dat we de komende jaren met elkaar moeten Polijsten, Groeien en Bouwen. Het is de hoogste tijd dat:

 • We werken vanuit vertrouwen.
 • We zorgen dat budgethouders, vertegenwoordigers en verstrekkers goed toegerust zijn.
 • We de hulpvraag met hulpvrager en deskundigen vaststellen volgens een stappenplan.
 • We vinden dat bij de hulpvraag de keuze voor een pgb of zorg in natura bewust overwogen moet worden. Beide mogelijkheden moeten dezelfde kansen krijgen.
 • We accepteren dat juist ook familie en vrienden passende zorg kunnen geven.
 • We iedereen die een levenslange en/of levensbrede hulpvraag heeft een langdurige indicatie geven.
 • We komen tot een integraal budget, waarin wonen, werken, onderwijs/ontwikkeling, maatschappelijke ondersteuning, mobiliteit en zorg hand in hand gaan.