Ervaring aan tafel

De informateur van de nieuwe Tweede Kamer, Mariëtte Hamer, start met gesprekken met maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen. Ze wil samen kijken welke grote thema’s met voorrang moeten worden uitgewerkt. We vinden dat ook mensen met een levenslange en levensbrede hulpvraag aan deze politieke tafel moeten zitten.

Samen met Wij Staan Op! en andere organisaties hebben we een brief gestuurd met het dringende verzoek ook in gesprek te gaan mensen met een beperking. Tot nu toe staan alleen ouderen op de agenda. Maar hoe het is om midden in het leven te staan met een beperking is niet te vergelijken met hoe dat is voor ouderen. En via social media gaan we hiervoor ook aandacht vragen. Doe mee en deel alle berichten met #ErvaringAanTafel.

Situatie slechter geworden

De situatie van mensen met een levenslange en levensbrede hulpvraag is met de bezuiniging in de zorgwetten en met de decentralisaties naar de gemeenten ernstig onder druk komen te staan. Er is geen zicht en geen regie op. Het relatief hoge percentage klachten als gevolg van discriminatie van mensen met een beperking bevestigt dit. Bescherming vanuit verschillende wetten is sinds 2012 verdwenen, waardoor mensen met een beperking in armoede zijn geraakt of dreigen te raken. En er is geen of weinig zicht op verbetering.

Deelname samenleving

De verwachting is dat je deelneemt aan en zelfstandig bent in de samenleving, maar juist zelfstandig je leven leiden wordt door de huidige systemen belemmerd in plaats van ondersteund.

Jiska Ogier en Pauline Gransier van Wij Staan op!: ‘We zijn verstrikt geraakt in de systemen van de uitvoeringsinstanties. In plaats van te leven zijn we de helft van de tijd bezig met vechten met instanties om de ondersteuning te kunnen organiseren en aan te laten sluiten bij een actief en zelfstandig leven. De regels en de uitvoering zijn gebaseerd op wantrouwen.
Dit gaat ten koste van onze tijd en energie om daadwerkelijk te kunnen participeren op voet van gelijkheid. Het vertrouwen moet terug zodat er integraal en zonder argwaan naar de hulpvraag wordt gekeken.’

Ervaringsdeskundigen hard nodig

Het is juist nodig dat mensen met een levenslange en levensbrede aandoening of beperking zelf rechtstreeks hun deskundigheid inbrengen. Doordat deze groep niet aan tafel zit, wordt er wet- en regelgeving ontwikkeld die het leiden van een zelfstandig leven in de weg zit. Het luisteren naar deze groep maakt het regelgevingsproces efficiënter en effectiever. En het brengt de uiteindelijke kosten naar beneden, het vergroot de zelfredzaamheid en ook de eigen regie.

Onze acties

Vanaf vandaag brengen we samen met de andere organisaties dit punt onder de aandacht van de informateur. Allereerst in de brief die we haar persoonlijk sturen. En met acties op sociale media met de #ErvaringAanTafel. Steun onze acties en deel de berichten.