Dit soort verhalen hoort Per Saldo vaker. Volgens Aline Molenaar kan het niet zo zijn dat iemand zelf het geld moet terug betalen dat een zorgverlener zich ten onrechte heeft uitgekeerd. Het probleem is bekend in Den Haag en bij de verschillende instanties die over het verstrekken van het persoonsgebonden budget (pgb) gaan. De regels voor terugbetaling gaan dan ook veranderen. In de toekomst moet het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of de gemeente bij fraude door de zorgverlener de rekening neerleggen bij de aanbieder van zorg.

Per Saldo heeft de dag na de uitzending meteen contact opgenomen met de mevrouw uit Amersfoort en haar begeleid en ondersteund bij de melding aan het zorgkantoor.

Nauwelijks fraude bij budgethouders

Dat er nauwelijks fraude bij budgethouders voorkomt blijkt uit het onderzoeksrapport PGB Huisbezoeken 2015 Wlz dat Zorgverzekeraars Nederland onlangs heeft gepresenteerd aan het ministerie van VWS. Bij de budgethouder is slechts 0,01% fraude aantoonbaar. Fraude komt vooral voor bij zorginstellingen en zorgverleners (samen 1,2% in percentage cliënten van 2015). Voor dit onderzoek zijn 7.900 huisbezoeken afgelegd binnen de groep van 30 duizend budgethouders met een pgb-Wlz.