Eindelijk gehoor

Gisteren is in de Tweede Kamer de motie aangenomen om met ons en andere belangenorganisaties oplossingen te zoeken voor de budgethouders die beschermingsmiddelen nodig hebben. Dit vanwege hun kwetsbare gezondheid of omdat ze zich niet aan de anderhalve meter maatregelen kunnen houden. We zijn blij dat, na maanden van moeite doen om dit voor elkaar te krijgen, nu eindelijk de stem van de budgethouders is gehoord.

Eerder bericht over debat

In ons bericht van dinsdag 11 augustus 2020 schreven we al dat een deel van jullie nog steeds binnen zit uit angst voor besmetting met corona. Beschermingsmiddelen maakt het voor velen van jullie wel mogelijk om naar buiten te gaan, of weer zorgverleners thuis te laten komen.

Wat betekent de motie?

In de motie staat dat veel kwetsbare mensen al vanaf maart binnen zitten uit angst voor besmetting met corona. Dit gaat ook over budgethouders die bang zijn voor hun gezondheid, maar bijvoorbeeld ook over budgethouders die de maatregelen niet goed kunnen uitvoeren. Er is nu aan de minister gevraagd om in overleg te gaan en te kijken of er voor jullie ook beschermingsmaterialen kunnen komen, zodat je weer naar buiten kan of dat je eigen zorgverleners weer kunnen komen werken. Omdat de motie is aangenomen betekent het dat de minister in gesprek gaat met ons en andere organisaties om een oplossing te zoeken. De motie is ingediend door mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie). Mede-indieners zijn mevrouw V/d Berg (CDA), de heer Veltman (VVD) en de heer Jetten (D’66) Minister de Jonge gaf in het debat aan dat hij hier al naar kijkt en bezig is met een plan. De leden van de Kamer vinden dit te lang duren en hebben om die reden de motie gemaakt. Ook heeft hij aangegeven dat hij samen met minister-president Rutte in gesprek gaat met een aantal van jullie.

Jouw ervaringen

Je ziet hoe belangrijk jouw ervaringen zijn. Blijf ze vooral met ons delen. Samen met jou krijgen we oplossingen voor elkaar. Om de minister ook te helpen bij het maken van zijn plan blijven jouw ervaringen nodig. Hiervoor gaan we weer een vragenlijst maken. Doe vooral mee! Het heeft zin!

Wat doen we voor jou?

Heb je zelf vragen over of problemen met je pgb? Meld dit dan meteen bij ons via [email protected] of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We kunnen met jouw toestemming direct in contact komen met je zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar en met contactpersonen bij het ministerie van VWS.