Eindelijke eerste toezeggingen overheid

We begrijpen dat je op dit moment heel druk bent de zorg te regelen en je grote zorgen maakt. Het is een nijpende situatie. Na 4 dagen intensief overleg zijn de eerste oplossingsmogelijkheden vanuit het ministerie van VWS bekend gemaakt. De bijzondere situatie vraagt om verruiming van de regels om zorg zo goed mogelijk te laten doorgaan. Dit is een begin.

Het ministerie laat ons weten: ‘De dagbesteding sluit de deuren en zieke zorgverleners komen niet langs: budgethouders zijn gedwongen de zorg anders te regelen tijdens de coronacrisis. Dit vraagt veel inzet en creativiteit van de budgethouder. VWS realiseert zich dat een andere inzet van het pgb nodig is om de zorg te kunnen organiseren. Binnen het ministerie wordt daarom hard gewerkt aan oplossingen om budgethouders tegemoet te kunnen komen, waardoor de budgethouder mogelijk geen extra kosten zelf hoeft te betalen. Hierdoor krijgt de budgethouder meer ruimte om zorg continuïteit tijdens deze crisis zoveel mogelijk te borgen.’

Oplossingen waaraan gewerkt wordt

Het woord mogelijk hierboven slaat erop dat de overheid zo veel mogelijk gaat aanhaken bij oplossingen die de regering al gaat treffen voor de zorg in Nederland, dus die voor zorg in natura gelden.

VWS en haar partners denken vooralsnog aan de volgende oplossingsrichtingen:

  • Vergoeding van extra zorg of duurdere zorg. Dit zou betekenen dat tijdelijk extra of duurdere zorg vergoed kan worden uit het pgb;
  • Zorgverlener kan de zorg niet leveren door de corona-omstandigheden, en zou hierdoor betaald moeten kunnen worden uit het pgb;
  • Een tijdelijke vereenvoudiging van de processen in de uitvoering waardoor de betalingen aan de zorgverlener geen vertraging oplopen. En tijdelijke, nieuwe zorgverleners snel aan de slag kunnen.

VWS zegt verder dat zij voor de andere vragen ook met oplossingen bezig zijn. Bijvoorbeeld beschermende materialen of meer dan 40-urige werkweek voor een zorgverlener.

We begrijpen dat je nog veel vragen en grote zorgen hebt. We raden je aan ook in deze bijzondere situatie de regie zo veel mogelijk in eigen hand te nemen. Hieronder staan de meest acute adviezen om je op weg te helpen. Lees alle adviezen en tips in onze slimme lijst Pgb en corona.

Wat kun je doen?

We begrijpen dat je je afvraagt of je zorg en/of ondersteuning door kan gaan. Alle zorgverleners in Nederland blijven in principe aan het werk. Zij behoren tot de vitale beroepsgroep. Maak hierover afspraken met je zorgverlener(s).

Heb je zorgverleners nodig?
Mogelijke manieren om ze te vinden, zijn:

  • In je directe omgeving, zoals buurtinitiatieven. Dit kan bijvoorbeeld via Facebook of de app Nextdoor voor buurtgenoten. Er is ook een speciale website om mensen die hulp nodig hebben en mensen die willen helpen bij elkaar te brengen.
  • Probeer het via extrahandenvoordezorg.nl. Oud zorgverleners melden zich daar aan.
  • Het Rode Kruis heeft de actie Ready2Help. Bel 070 4455 888 als je hulp nodig hebt. Je kunt hier ook terecht voor advies of een luisterend oor.

Denk je dat je binnenkort geen enkele hulp meer hebt?
Bel dan met je gemeente, je zorgkantoor of je zorgverzekeraar. Zij moeten samen met jou een oplossing vinden.

Wat doen wij nog meer?

Meerdere Tweede Kamerleden hebben door onze inzet vragen aan de minister van VWS gesteld.

Wij zijn hard aan het werk om samen met de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de mogelijke oplossingen van VWS zo concreet mogelijk uit te werken.

Houd onze website en sociale media in de gaten. Zodra er ook maar iets meer bekend is delen we dat met jou.