Staatssecretaris Blokhuis: ‘Deze aanpassing is bedoeld voor kwetsbare mensen die het echt niet hebben getroffen in hun leven. Hiermee zetten we een extra stap om de zorg op de allerbeste manier te regelen. Deze mensen en hun naasten hebben al genoeg zorgen. Met op lange termijn meer zekerheid over de goede zorg waar ze van op aan kunnen, hoop ik dat we iets van hun zorgen kunnen verlichten.’

Wat betekent dit voor u?

Met ingang van 2021 zou de wet gaan gelden voor volwassenen met een psychische stoornis. Wat gebeurt er dan tot die tijd? Het is de bedoeling dat de budgethouders zo min mogelijk merken van de overgang. Vanaf 2020 wordt er gekeken of de Wet Langdurige Zorg beter bij u past in plaats van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit gebeurt nooit zonder overleg met u of uw vertegenwoordiger.

Wat moet u doen?

Heeft u GGZ-problematiek en denkt u dat u in aanmerking komt voor de Wlz? Dan hoeft u voorlopig niets te doen. Het CIZ kan pas gaan indiceren vanaf 2020. Wanneer meer informatie bekend is, zullen wij hierover informeren.

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo lobbyt sinds februari 2014 om volwassenen en kinderen met een ggz-indicatie toegang te geven tot deze wet. Wij zijn dan ook blij dat het wetsvoorstel er uiteindelijk ligt, maar vinden het onbegrijpelijk dat de staatssecretaris heeft besloten de jeugdigen niet toe te laten tot de Wet Langdurige zorg. Deze groep blijft dus afhankelijk van de gemeenten en/of verzekeraars.

Wij vinden dat de criteria voor toegang tot de Wlz leidend zouden moeten zijn, ongeacht leeftijd. Ook jeugdigen met ggz-problematiek met een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid zijn gebaat bij toegang tot de Wlz in plaats van de Jeugdwet. De argumenten die worden aangehaald in de memorie van toelichting om de jeugd uit te zonderen van de ggz-grondslag voor de Wlz, zijn precies de punten die op dit moment niet goed werken in de Jeugdwet. De beperkingen die deze kinderen en jongeren hebben gaan niet over. Willen zij kunnen functioneren en participeren, dan moeten zij verzekerd zijn van goede zorg en ondersteuning, levenslang en levensbreed. Om deze reden past de huidige invulling van de uitgangspunten van de Jeugdwet niet bij deze groep kinderen. Deze integrale hulp kan juist wel geboden worden vanuit de Wlz.

Meer informatie