Budgethouders die al vóór 1 januari 2017 een modulair pakket thuis (MPT) hadden, kregen de huishoudelijke hulp vanuit de Wmo via de gemeente. De gemeenten hebben de huishoudelijke hulp voor deze personen op 1 april 2017 overgedragen aan de zorgkantoren. Budgethouders met een pgb of MPT die huishoudelijke hulp via de gemeenten kregen en vanaf 1 april 2017 niet goed rondkwamen met de uren voor huishoudelijke hulp, konden gebruik maken van de overgangsregeling. Deze overgangsregeling stopt op 31 december 2017.

Wat moet u doen?

Heeft u huishoudelijke hulp vanuit de Wlz? Dan moet u vanaf 2018 de huishoudelijke hulp betalen uit uw toegekende MPT en/of pgb. Komt u daardoor in de problemen met uw budget, neem dan contact op met uw zorgkantoor. Misschien heeft u dit al geregeld, zo niet, dan adviseren wij u dit zo snel mogelijk te doen, om samen te kijken wat hiervoor de beste oplossing is.

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo vindt dat ook ná 2017 de huishoudelijke hulp moet aansluiten bij de zorgvraag van iedere individuele budgethouder. Het zorgkantoor moet maatwerk leveren en niet zonder meer de uren passend maken binnen het betreffende zorgprofiel. Per Saldo zal zich hiervoor blijven inzetten bij het ministerie en bij de zorgkantoren.

Zie ook het nieuwsbericht Overgangsregeling huishoudelijke hulp bij Wlz-zorg thuis van 6 april 2017.