Wat moet je doen?

Heb je huishoudelijke hulp vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet je vanaf 2018 de huishoudelijke hulp betalen uit je toegekende MPT en/of pgb. Kom je daardoor in de problemen met je budget, neem dan contact op met je zorgkantoor. Misschien heb je dit al geregeld, zo niet, dan adviseren wij je dit zo snel mogelijk te doen, om samen te kijken wat hiervoor de beste oplossing is.

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo vindt dat ook ná 2017 de huishoudelijke hulp moet aansluiten bij de zorgvraag van iedere individuele budgethouder. Het zorgkantoor moet maatwerk leveren en niet zonder meer de uren passend maken binnen het betreffende zorgprofiel. Per Saldo zal zich hiervoor blijven inzetten bij het ministerie en bij de zorgkantoren.