Eigen regie en wonen

Steeds meer mensen kiezen voor een kleinschalig woon-zorg initiatief. Samen met anderen bundelen jongvolwassenen en ouderen, ouders/verwanten, zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties hun krachten om een huis op te richten.

Zo’n kleinschalig initiatief biedt de mogelijkheid om te wonen in een plaats of buurt waar jij voor kiest. Met de mensen waar jij voor kiest. Kortom: een woning waarin ouders en kinderen, jongvolwassenen en ouderen zelf zeggenschap hebben, in een huis midden in de maatschappij, met zorg op maat.

Onze bekendste doelgroep zijn de ouderinitiatieven. Dit zijn kleinschalige woon-zorg initiatieven opgezet door ouders/verwanten die zelf de regie over de zorg en het wonen hebben. Maar we zijn er ook voor bewoners- en wooninitiatieven.

Samenwerking

Wonen in een kleinschalig initiatief met een pgb kent zijn eigen aanpak. Wij werken nauw samen met netwerken en organisaties van kleinschalige woon-zorg initiatieven waar bewoners eigen regie hebben.

Voor ouderinitiatieven werken wij onder meer nauw samen met RPSW en de Grasboom. En wij hebben een klankbordgroep Wonen met daarin ouders/vertegenwoordigers.

We werken ook samen met landelijke organisaties en partijen, zoals Ieder(in), Nederlandse Vereniging voor Autisme, Naar Keuze, Woonbond, ouderenbonden, Aedes, Actiz, VGN, VNG.

Wat doen we voor jou?

Advies

Heb je een vraag over de start of het beheer van een kleinschalig woon-zorg initiatief? Dan kun je bellen of mailen met onze Advieslijn. Wil je liever een advies op maat? Dat kan ook in de vorm van een adviesgesprek.

Cursussen en voorlichting

Het proces van idee naar de start en beheer van een kleinschalig woon-zorg initiatief raakt veel verschillende thema’s en vraagt kennis en inzicht. Daarom bieden wij cursussen en voorlichting rond vaste onderwerpen maar ook voorlichting op maat.

Landelijke dag Wonen

Om het jaar organiseren we een landelijke dag met interessante thema’s en de mogelijkheid ervaringen met betrokkenen bij andere ouder- en wooninitiatieven te delen.

Voorgaande dagen

Toolkit Wonen

Wil je zelf aan de slag met informatie over de start of beheer van een ouderinitiatief? Ga dan naar de toolkit wonen. Hierin vind je alle processtappen op een rij, van een eerste oriëntatie tot en met de opening van je initiatief. Je vind er alle informatie over zorg regelen, een woning regelen, over een organisatie worden en de financiering. Met veel praktische voorbeelden.

Vraag en aanbod

Ben je op zoek naar een plek in een bestaand initiatief of wil je jouw initiatief zichtbaar maken voor geïnteresseerden? Voor abonnees Wonen en leden hebben we een eigen zoekprogramma: Vind een kleinschalig initiatief.

Publicaties

Ben je op zoek naar verdieping en voorbeelden van hoe kleinschalige woon-zorg initiatieven bepaalde zaken aanpakken? Lees dan onze publicaties. Je vindt ze onderaan de startpagina van onze Toolkit Wonen.

Belangenbehartiging

We voeren een actieve lobby voor bewoners van kleinschalige woon-zorg initiatieven. We zijn voor deze bewoners en hun verwanten  onder meer actief op het gebied van toereikende budgetten, behoud van het pgb en optimale keuzevrijheid, verminderen van  regeldruk en regels die beter aansluiten bij een kleinschalig initiatief. We letten daarbij op de wetten en regels voor zowel zorg als wonen. Met onze samenwerkingspartners kunnen we een krachtig signaal afgeven om iedere keer weer de positie en eigen regie van bewoners veilig te stellen. Alles hierover vind je in ons thema Wonen.

Ben je nog geen abonnee Wonen? Word dan lid!

Als abonnee Wonen krijg je veel voordelen, zoals een uitgebreide helpdesk en korting op cursussen. Wil je hier ook gebruik van maken? We heten je alvast welkom.

Abonnement Wonen