Eigen bijdrage Wlz

Met het MPT neem je zorg af via zorg in natura bij meerdere zorgaanbieders. Het is hierbij ook mogelijk om een combinatie met het pgb te hebben. Per 1 januari van dit jaar is de eigen bijdrage in de Wlz vastgesteld voor mensen die thuis zorg ontvangen via MPT. Dit is alleen op basis van het inkomen gebeurd en de hoeveelheid van afgenomen zorg is hierbij niet meegenomen. Gebleken is dat voor mensen die weinig zorg afnemen de eigen bijdrage in geen verhouding staat tot de kostprijs en het een prikkel kan zijn voor minder inzet van mantelzorg. De staatssecretaris vindt dit ongewenst en heeft laten weten dat cliënten met alleen een MPT die minder dan 20 uur zorg per maand ontvangen teruggaan naar een minimale eigen bijdrage van € 23 per maand. Deze maatregel wordt met terugwerkende kracht vanaf januari 2016 ingevoerd.

Eigen bijdrage Wmo

Vanaf 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage voor de Wmo ook omlaag. Dit betekent dat iedereen iets minder eigen bijdrage gaat betalen.

Ook gaat het minimale bedrag dat u aan eigen bijdrage betaalt omlaag. In 2016 is het minimale bedrag € 19,40 voor alleenstaanden en € 27,80 voor een huishouden. De bedragen in 2017 zijn afhankelijk van uw situatie:

  • Alleenstaanden betalen minimaal € 17,50.
  • Meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd betalen minimaal € 17,50.

Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan € 35.000 hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen. (Bron: CAK website)

Meer weten?

Heb je vragen over dit bericht, bel dan met de Ledenlijn.