Daarnaast hebben we continu contact en overleg met het ministerie van VWS, Kamerleden en andere betrokken partijen. We leggen de vragen en problemen voor en vragen om oplossingen en duidelijkheid. We grijpen alle mogelijkheden aan. Houd onze website en sociale media in de gaten voor nieuws hierover. We doen ons uiterste best je zo snel en goed mogelijk te informeren.

De meest dringende zaken zijn nu:

  • de garantie dat ook de pgb gefinancierde zorg en/of ondersteuning betaald wordt,  ook als deze zorg en/of ondersteuning niet geleverd kan worden.
  • de garantie dat dagbesteding omgezet kan worden in individuele zorg en/of ondersteuning en meerkosten hiervoor worden betaald.
  • de garantie dat extra kosten voor tijdelijke duurdere zorg worden betaald.
  • direct zorg in natura beschikbaar stellen via de verstrekkers als een budgethouder de zorg niet meer met een pgb kan organiseren vanwege alle maatregelen, als tijdelijke noodoplossing vanwege een uitzonderlijke situatie.
  • de mogelijkheid tijdelijk zorg en/of ondersteuning te betalen waarvoor nog geen zorgovereenkomst is en dat deze betalingen achteraf niet teruggevorderd kunnen worden.
  • de mogelijkheid tijdelijk meer dan 40 uur per week een zorgverlener in te schakelen om continuïteit van zorg en/of ondersteuning mogelijk te maken.
  • ervoor zorgen dat ook budgethouders die beschermende kleding en materialen nodig hebben voor hun zorgverleners deze ook kunnen aanvragen en krijgen. 

vragen Tweede Kamer voor coronadebat