Doorgaan met het PGB Portaal

In de brief die minister Helder 23 december naar de Tweede Kamer heeft gestuurd gaat het tweede deel over hoe het gaat met het PGB Portaal. In het PGB Portaal regel je alles zelf. Van het opstellen van een zorgovereenkomst samen met je zorgverlener tot het declareren van de zorg. Via het portaal gaat dit makkelijker, sneller en worden fouten voorkomen.

Bijna alle budgethouders van de zorgkantoren (Wlz), 55000 in totaal, maken sinds eind vorig jaar gebruik van het portaal.  Er is nog een kleine groep van 3600 budgethouders, die bijvoorbeeld door een verhuizing nog geen gebruik konden maken van het PGB Portaal. Zij gaan dit jaar kennismaken met het handige PGB Portaal. Zie ons nieuwsbericht Alle budgethouders in de Wlz aangesloten op het PGB Portaal van 17 oktober 2022.

Tevreden

We zijn direct betrokken bij de aansluitingen van de zorgkantoren. En we zijn trots dat dit succesvol is afgesloten. En ja, we hadden ook gehoopt dat de aansluitingen met iets meer tempo zouden plaatsvinden, omdat we alle budgethouders de grote voordelen van het PGB portaal gunnen. Veel budgethouders en hun zorgverleners hebben aangegeven zeer tevreden te zijn met deze nieuwe mogelijkheid. Het gaat snel en controles worden meteen uitgevoerd. Het geeft rust dat je weet dat het meteen gecontroleerd wordt en akkoord is.

Niet iedereen is tevreden. De wijze van declareren is bijvoorbeeld meer werk dan in het verleden. Dat vinden wij ook vervelend, het leidt tot administratieve last. Dit is niet zozeer een probleem van het nieuwe systeem, maar van een nieuw opgelegde aanpak vanuit de toezichthouder. Goed om te weten dat wij hier bovenop zitten en proberen deze manier van declareren eenvoudiger te maken voor de budgethouders.   

Aansluiting gemeenten

Budgethouders van 6 gemeenten zijn nu aangesloten op het nieuwe PGB Portaal. In de praktijk blijkt dat er nog een aantal elementen ontbreken voor de gemeente om het voor hen ook makkelijker te maken om in het systeem te werken. Daarbij moet je denken aan meerdere vertegenwoordigers mogelijk maken. Dan kunnen bijvoorbeeld beide ouders inloggen voor hun minderjarige kind. Maar ook aan goede informatie (rapportages), zodat de gemeenten hun taak kunnen uitvoeren. De minister geeft aan dat pas eind 2023 meer gemeenten kunnen gaan werken met het portaal.

Wat vinden en doen wij?

We zijn samen met andere partijen aan het kijken of er voor oktober dit jaar ook nog andere manieren zijn om gemeenten aan te sluiten. We stellen gezamenlijke oplossingen voor om nog meer budgethouders op het PGB Portaal te krijgen.

Zvw-pgb en het portaal

Na het pgb-debat van 23 juni is door de Tweede Kamer een motie aangenomen dat ook budgethouders met een pgb uit de Zvw gebruik gaan maken van het PGB Portaal. Volgens de minister is deze motie moeilijk uit te voeren. Dat komt, omdat er in de Zvw sprake is van een restitutieregeling. Na de overgang van alle gemeenten kan pas gekeken worden wat er nodig is om het Zvw-pgb in het systeem te krijgen. Een eerste analyse zegt dat er veel nodig is en de bouw 2 jaar kan gaan duren. Bovendien is er nu geen geld voor gereserveerd, dus dan zal er extra geld nodig zijn.

Wat vinden en doen wij?

We zijn erg teleurgesteld over de passage uit de brief over het pgb-zvw, omdat er vooral naar het huidige proces is gekeken. Op dit moment is het pgb-zvw een veredelde vorm van een restitutieregeling. We willen graag dat ook het pgb binnen de zvw een volwaardig persoonsgebonden budget wordt dat op dezelfde manier als het pgb uit de Wlz, Wmo en Jeugdwet werkt.

We gaan daarom ook met het ministerie in overleg of het toch nog mogelijk is om alle budgethouders te laten werken met het nieuwe PGB Portaal. En dan moeten we bekijken of de bouwtijd van 2 jaar veel korter kan worden.

Samenwerken

We hebben een belangrijke stempel op het hele gedachtengoed van het PGB Portaal kunnen drukken. Dat was een weg met de nodige hobbels, maar wel met een resultaat waar onze budgethouders tevreden mee zijn. Het traject van de afgelopen jaren heeft veel goeds gebracht. Zo moeten we samenwerken in de hele pgb-keten, van toekenning tot zorgovereenkomst tot uitbetaling. Het moeten dwingt ons bij elke wijziging in het PGB Portaal weer de vraag te stellen aan onze budgethouder wat dat betekent. Nu zijn de gemeenten aan de beurt en we gaan weer met vol enthousiasme nog meer budgethouders aansluiten.