Opluchting

Dit besluit was al genomen door staatssecretaris van Rijn. Toch keurden in 2018 in enkele gevallen zorgkantoren de declaratie van de huur gemeenschappelijke ruimte af.

Per Saldo heeft hierover veelvuldig overleg gevoerd met het ministerie en de zorgkantoren, met een positief resultaat. De huur van deze ruimte mag gedeclareerd worden als er ook daadwerkelijk zorg verleend wordt in deze ruimte. Dit is opgenomen in de vergoedingenlijst van 2019.

Bekijk de vergoedingenlijst.

Wooninitiatieven toeslag onder de Wmo

Centrumgemeenten bepalen zelf of bewoners van wooninitiatieven een toeslag krijgen. Een aantal centrumgemeenten baseert zich hierbij op het beleid van de landelijke overheid. Per Saldo ondersteunt wooninitiatieven met een pgb-Wmo om hun belangen en het belang van de toeslag bij de centrumgemeenten voor het voetlicht te brengen, zie de publicatie Wooninitiatief met een pgb-Wmo van de gemeente.

Wat kunt u doen?

De declaraties kunnen gedeclareerd worden als ‘bijkomende kosten’. De SVB heeft hiervoor een formulier ontwikkeld. In de zorgbeschrijving moet staan waar de toeslag voor gebruikt wordt.

Heeft u vragen?

Mocht u na het lezen van dit bericht vragen hebben, belt u dan met onze advieslijn 0900-7424857 of het voor u bekende ledenservice nummer.