Wooninitiatieven toeslag onder de Wmo

Centrumgemeenten bepalen zelf of bewoners van wooninitiatieven een toeslag krijgen. Een aantal centrumgemeenten baseert zich hierbij op het beleid van de landelijke overheid. Per Saldo ondersteunt wooninitiatieven met een pgb-Wmo om hun belangen en het belang van de toeslag bij de centrumgemeenten voor het voetlicht te brengen. Zie de publicatie Wooninitiatief met een pgb-Wmo van de gemeente.

Wat kun je doen?

De declaraties kunnen gedeclareerd worden als ‘bijkomende kosten’. De SVB heeft hiervoor een formulier ontwikkeld. In de zorgbeschrijving moet staan waar de toeslag voor gebruikt wordt.

Heb je vragen?

Mocht je na het lezen van dit bericht vragen hebben, bel dan met onze advieslijn (0900) – 742 48 57 of het ledenservicenummer.

  1. Dit zijn gemeenten die in een intergemeentelijk samenwerkingsverband een bepaalde functie uitoefenen voor omliggende gemeenten. ↩︎