NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) geeft ons net als vorig jaar de kans via haar collecte inkomsten te verwerven. Alleen, dan moeten we wel zelf collecteren. Collecteert u mee? De landelijke collecteweek van NSGK vindt elk jaar plaats in november, dit jaar van 14 tot en met 19 november 2016. Collectanten gaan tijdens de collecteweek op pad in hun eigen straat of wijk.