• Juridische ondersteuning
 • Spreekuur Pgb-consulenten

Pluslidmaatschap is alleen mogelijk voor budgethouders, niet voor zorgverleners of pgb-verstrekkers.

Wat valt er onder juridische ondersteuning?

 • Beoordeling van de haalbaarheid van uw bezwaarprocedure.
 • Ondersteuning bij het opstellen van een bezwaarschrift.
 • Hulp bij het opstellen van een klacht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).
 • Ondersteuning bij bijvoorbeeld het (opnieuw) opstellen van een persoonlijk plan en/of zorgbeschrijving.

Extra voorwaarden bij juridische ondersteuning

 • Heeft u in de eerste drie maanden van uw pluslidmaatschap juridische ondersteuning nodig? Dan betaalt u een urgentiebedrag van € 129.-. Dit bedrag is gelijk aan de laagste eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
  U betaalt geen urgentiebedrag voor een spreekuur of om uw zorgplan te laten beoordelen.
 • Als pluslid kunt u bijstand krijgen in een tweede zaak, bijvoorbeeld wanneer er twee budgethouders zijn in uw gezin. Voor deze tweede zaak betaalt u € 40, maar alleen wanneer de zaak kans van slagen heeft. Als een voorgelegde zaak van ons geen vervolg krijgt, brengen we geen kosten in rekening.
 • Per Saldo voert de juridische ondersteuning zelf uit of schakelt advocaten in. Als Per Saldo oordeelt dat een zaak kansrijk is pakken ze de zaak op of zetten hem door naar de advocaten van het advocatenkantoor Van der Woude de Graaf advocaten (WDG). Als u een kwestie voorlegt ter beoordeling en de zaak krijgt daarna van ons geen vervolg dan brengen we geen kosten in rekening.
 • U dient na overleg met de juridische afdeling zelf het bezwaar of de klacht in aan de hand van een modelbrief van Per Saldo. Wij schakelen alleen een advocaat in als een zaak juridisch complex is of een ‘Per Saldo breed belang’ dient (uw zaak kan dan meerwaarde hebben voor een groot aantal leden). De advocaat kan het indienen van het bezwaar of de klacht van u overnemen.

Let op

 • Wij nemen uw zaak alleen in behandeling als de bezwaartermijn nog niet is verlopen.
 • De stukken moeten minimaal twee weken voor het aflopen van de bezwaartermijn bij ons binnen zijn, zodat er voldoende tijd is om de stukken te beoordelen en zo nodig door te sturen naar het advocatenkantoor WDG.
 • Bent u zelf al in bezwaar gegaan? Dan kunnen wij geen nadere gronden of advies geven tijdens de bezwaarprocedure.
 • Er is geen wachttijd vanaf de datum waarop uw pluslidmaatschap in gaat. Wel betaalt u het urgentietarief als u binnen 3 maanden juridische ondersteuning nodig heeft (zie hierboven).

Wanneer is geen juridische ondersteuning mogelijk?

 • Als uw budget wordt teruggevorderd omdat uw administratie niet correct en volledig was. U krijgt dan wel conceptbrieven die u kunt gebruiken om zelf in bezwaar te gaan. Per Saldo bemiddelt wel bij terugvorderingen die buiten uw schuld ontstaan.
 • Bij (arbeids)conflicten met de zorgverlener. U kunt hiervoor terecht bij de Rechtsbijstandverzekering van de SVB en het Juridisch Steunpunt van IederIn via het nationale zorgnummer.

Spreekuur pgb-consulenten

 • U kunt een afspraak maken voor een gesprek op ons kantoor in Utrecht, bijvoorbeeld over het zorgplan.
 • U kunt uw zorgbeschrijving naar ons opsturen, de consulent retourneert hem met eventuele suggesties. Daarna kunt u de zorgbeschrijving nog een tweede keer laten bekijken.
 • U kunt de aanvraag voor herindicatie laten beoordelen door een pgb-consulent.
 • U kunt het ingevulde budgetplan laten beoordelen door een pgb-consulent

Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van Per Saldo.

Beroep

Per Saldo beoordeelt in principe alleen de juridische haalbaarheid van uw beroepszaak; dat wil zeggen of het voor u, alle omstandigheden in aanmerking genomen, zinvol is om in beroep te gaan. Dit betekent dat we in beginsel geen beroepszaken voor u afhandelen. Tenzij we oordelen dat uw beroepszaak een ‘Per Saldo breed belang’ dient, dat wil zeggen dat uw beroepszaak voor een groot aantal leden van toegevoegde waarde kan zijn. Dan bieden we u op eigen initiatief de mogelijkheid u in een beroepszaak bij te staan. In dit geval komen de door Per Saldo gemaakte extra uren voor onze rekening

Samenwerking met Advocatenkantoor Van der Woude de Graaf

Per Saldo werkt sinds 2010 samen met het advocatenkantoor Van der Woude de Graaf advocaten (WDG). Deze advocaten nemen in opdracht van Per Saldo bezwaar- en (bij uitzondering) beroepzaken in behandeling. Van der Woude De Graaf advocaten is een gerenommeerd advocatenkantoor met als specialisatie gehandicaptenrecht.
De juridische afdeling van Per Saldo bekijkt of uw zaak doorgestuurd wordt. U ontvangt in dat geval nadere informatie omtrent de verdere procedure. Er zijn geen extra kosten aan verbonden als wij uw zaak doorsturen.

Kosten pluslidmaatschap

Voor € 82,00 (tarief 2019) bent u pluslid van Per Saldo.  Dit tarief is inclusief alle rechten van het basislidmaatschap.

Meld u aan

Bent u al basislid, dan betaalt u € 34,00 (tarief 2019) extra. Ook als u gedurende uw basislidmaatschapsjaar pluslid wordt, betaalt u altijd dit volledige bedrag. Het is daarom aan te raden uw lidmaatschap om te zetten met ingang van uw nieuwe lidmaatschapsjaar. Stuur een e-mail naar info@pgb.nl met het verzoek uw lidmaatschap om te zetten in een Pluslidmaatschap of bel naar de ledenlijn.

Met onderstaand formulier kunt u zich aan melden als nieuw lid van Per Saldo.

Ik word lid

U kunt lid worden als u budgethouder bent of vertegenwoordiger van een budgethouder.

Stap 1 van 2

50%
 • Basislidmaatschap: € 48,00 per jaar. Pluslidmaatschap: € 82,00 per jaar.
 • Straat + huisnummer
 • Vul uw woonplaats in
 • Uw 10-cijferige telefoonnummer zonder streepje
 • Bijvoorbeeld: 06-11-1988
 • Vul hier uw IBAN in zónder spaties.
 • Bent u aangemeld via onze ledenwerfactie? Zo ja, door wie (naam, woonplaats)
 • Ter bevestiging van uw opdracht