• Juridische ondersteuning
 • Spreekuur Pgb-consulenten
 • Het beoordelen van stukken

Een Pluslidmaatschap is alleen mogelijk voor budgethouders, niet voor zorgverleners of pgb-verstrekkers.

Wat valt er onder juridische ondersteuning?

 • Beoordeling van de haalbaarheid van uw bezwaarprocedure met betrekking tot het pgb in de Wlz, Wmo of Jeugdwet.
 • Ondersteuning bij het doorlopen van deze bezwaarschriftprocedure.
 • Hulp bij het opstellen van een klacht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) met betrekking tot het pgb in de Zvw.
 • Het onderzoeken van de haalbaarheid van een beroepsprocedure bij de rechtbank.

Lees meer over de kosten en voorwaarden voor juridische ondersteuning.

Let op: Ondersteuning in beroepsprocedures bij de rechtbank valt niet onder het de juridische ondersteuning van het pluslidmaatschap.

Spreekuur pgb-consulenten

 • U kunt een afspraak maken voor een gesprek op ons kantoor in Utrecht, bijvoorbeeld over het zorgplan.

Het beoordelen van stukken

 • U kunt uw zorgbeschrijving naar ons opsturen, de consulent retourneert hem met eventuele suggesties. Daarna kunt u de zorgbeschrijving nog een tweede keer laten bekijken.
 • U kunt de aanvraag voor herindicatie laten beoordelen door een pgb-consulent.
 • U kunt het ingevulde budgetplan laten beoordelen door een pgb-consulent

Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van Per Saldo.

Kosten pluslidmaatschap

Voor € 82,00 (tarief 2019) bent u pluslid van Per Saldo.  Dit tarief is inclusief alle rechten van het basislidmaatschap.

Meld u aan

Bent u al basislid, dan betaalt u € 34,00 (tarief 2019) extra. Ook als u gedurende uw basislidmaatschapsjaar pluslid wordt, betaalt u altijd dit volledige bedrag. Het is daarom aan te raden uw lidmaatschap om te zetten met ingang van uw nieuwe lidmaatschapsjaar. Stuur een e-mail naar info@pgb.nl met het verzoek uw lidmaatschap om te zetten in een Pluslidmaatschap of bel naar de ledenlijn.

Met onderstaand formulier kunt u zich aan melden als nieuw lid van Per Saldo.

Ik word lid

U kunt lid worden als u budgethouder bent of vertegenwoordiger van een budgethouder.

Stap 1 van 2

50%
 • Basislidmaatschap: € 48,00 per jaar. Pluslidmaatschap: € 82,00 per jaar.
 • Straat + huisnummer
 • Vul uw woonplaats in
 • Uw 10-cijferige telefoonnummer zonder streepje
 • Bijvoorbeeld: 30-06-1981
 • Vul hier uw IBAN in zónder spaties.
 • Bent u aangemeld via onze ledenwerfactie? Zo ja, door wie (naam, woonplaats)
 • Ter bevestiging van uw opdracht