Wet van Dam

Op 1 december 2011 is de Wet van Dam van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat diensten op abonnementsbasis niet stilzwijgend verlengd mogen worden. Deze wet geldt echter niet voor verenigingen. Voor verenigingen blijft gelden dat het lidmaatschap met een jaar verlengd kan worden, wanneer er niet voor een bepaalde periode opgezegd wordt.

Opzeggen lidmaatschap of abonnement Per Saldo

De opzegtermijn voor het lidmaatschap of voor een abonnement bedraagt een maand voor de vervaldatum; opzeggingen die daarna worden ontvangen kunnen pas per de vervaldatum van het daaropvolgende jaar verwerkt worden. Opzeggen kan via het e-mailformulier graag onder vermelding van ‘opzeggen lidmaatschap/abonnement’ en bij voorkeur ook de reden waarom u opzegt.

Heeft u geen bevestiging ontvangen dan betekent dit dat er geen opzegging is binnengekomen en dient u contact op te nemen met de ledenadministratie.

Uitzonderingen

Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van Per Saldo of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Vooruitbetaalde contributie wordt niet gerestitueerd bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap. Dit geldt bijvoorbeeld bij overlijden.

Meer informatie over de Wet van Dam vindt u op www.opzeggen.nl.