Voor het praktijkteam indicatiestelling Zvw-pgb zijn we op zoek naar een aantal indicerende wijkverpleegkundigen, die in dit team hun deskundigheid willen inzetten om zorgverzekeraars, vertegenwoordigers van Per Saldo, Zorgverzekeraars Nederland, V&VN en het ministerie van VWS te informeren en adviseren over lastige situaties en casuïstiek rond de indicatiestelling van het pgb in de Zvw.

Oproep

Kent of bent u een verpleegkundige die in dit praktijkteam wil meewerken aan één van de bijeenkomsten in 2018?
Neem voor meer informatie en data contact op met Mischa Buter van Arteria Consulting en lees over de achtergrond dit artikel in Zorgvisie.