Door het invullen van een vragenlijst kunnen budgethouders hun stem laten horen. De uitkomst van het onderzoek geeft de overheid en andere instanties inzicht in de wijze waarop mensen de kwaliteit van zorg ervaren. Dat is belangrijk, zeker met alle veranderingen die gaande zijn.

Informatie en advies voor leden

Neemt u als lid van Per Saldo deel aan deze online vragenlijst en wilt u op basis van de uitkomsten meer informatie of advies, dan kunt u de hulp inroepen van een vrijwilliger van Per Saldo. Ook als u wilt weten hoe u de uitslag kunt gebruiken voor een persoonlijk plan of in gesprek met bijvoorbeeld de gemeente, kunt u een beroep doen op deze vrijwilligers.