Deze vrijwilligers zijn:

  • allemaal lid van Per Saldo
  • zelf budgethouder
  • en/of vertegenwoordiger van een naaste, vaak een kind met een beperking

Wat doet een vrijwilliger Mijn Kwaliteit van Leven?

  • De vrijwilliger MKvL werft deelnemers onder budgethouders voor de online vragenlijst en werkt daarbij desgewenst samen met een Per Saldo ambassadeur.
  • De vrijwilliger MKvL ondersteunt deelnemers desgewenst bij het benutten van de uitkomsten van de vragenlijst ten behoeve van hun persoonlijk plan (vrijwilligers ontvangen hiervoor een training).
  • De vrijwilliger MKvL zet de deelnemers, op basis van de vragen en ondersteuningsbehoeften, desgewenst op het spoor van de juiste instantie; dat kan de Advieslijn van Per Saldo zijn (als betrokkene lid is of wil worden van Per Saldo), Het Juiste Loket, de verstrekker van het pgb, zorgverleners en eventueel andere professionals of adviseurs (om deze taak te kunnen vervullen krijgen alle vrijwilligers een training en een handreiking ten aanzien van de sociale kaart ).
  • Herkent (complexe) vraagstukken, op basis van de contacten en signalen van deelnemers aan MKvL, en brengt deze desgewenst anoniem onder de aandacht van een ambassadeur in de gemeente of regio (indien beschikbaar) in het kader van de collectieve belangenbehartiging.

Waarom zijn vrijwilligers Mijn Kwaliteit van Leven zo belangrijk?

Per Saldo vindt de verslechtering die veel budgethouders ervaren als gevolg van veranderingen in de zorg en de onzekerheid waar velen mee kampen verontrustend. De cijfers uit de eerste beleidsrapportage van Mijn Kwaliteit van Leven (MKvL) van december 2016 geven een landelijk beeld van de situatie van budgethouders. Om per gemeente inzicht te krijgen in ervaringen van budgethouders zijn meer deelnemers nodig. MKvL-ambassadeur spelen hierin een belangrijke rol.

Per Saldo roept u op om uw netwerk te mobiliseren om zoveel mogelijk deelnemers te werven onder budgethouders, zodat we, bij voldoende deelname, gemeenten kunnen aanspreken op hun pgb-beleid op basis van harde cijfers. Bij minimaal 300 deelnemers per gemeente kan er een gemeenterapportage gemaakt worden. Naast budgethouders, kunnen ook chronisch zieken (die zorg in natura ontvangen), mantelzorgers en ouderen deelnemen.

In welke gemeenten zijn de vrijwilligers Mijn Kwaliteit van Leven actief?