Bent u nog geen vrijwilliger voor Per Saldo, maar heeft u wel interesse om:

  • als ambassadeur van Per Saldo mee te werken aan het versterken van het pgb in de gemeente
  • als vrijwilliger voor Mijn Kwaliteit van Leven budgethouders te adviseren die deelnemen aan deze vragenlijst over hoe ze de uitkomsten kunnen benutten, of ze daarbij op het juiste spoor te zetten?

Dan kunt u zich als belangstellende opgeven via ambassadeurs@pgb.nl onder vermelding van de vrijwilligersfunctie die uw interesse heeft.