Investeer in eigen regie, voor nu en later

We hoeven het u waarschijnlijk niet uit te leggen. Ook wij als belangenvereniging moeten er in deze wat mindere tijden voor zorgen dat ons ledenbestand en onze inkomsten op peil blijven, ook al zijn we van nature een organisatie die veel doet met weinig middelen. Onze inzet en gedrevenheid is groot, waarbij we ons enorm gesteund voelen door onze 24.000 leden en abonnees. Die support is pure noodzaak: zonder u als lid of abonnee is ons werk niet mogelijk. We hopen dat u, misschien ondanks uw persoonlijke budgetproblemen, nog heel lang lid of abonnee blijft van onze vereniging. Naast lidmaatschap zijn er nog andere mogelijkheden om Per Saldo te steunen. Daar maken we u, of mogelijk mensen in uw omgeving, graag op attent.

Doneren

U kunt donateur worden van Per Saldo. Het jaarverslag van Per Saldo wordt u op aanvraag kosteloos toegestuurd. Als donateur heeft u natuurlijk niet de voordelen van een lidmaatschap. Uw bijdrage moet immers zoveel mogelijk ten goede komen aan het werk van Per Saldo voor budgethouders.

Schenken

U kunt ons ook steunen met schenkingen, erfstellingen en legaten. U kunt Per Saldo ook in uw testament opnemen. Dat kunt u regelen met uw notaris of bel voor informatie met de Notaristelefoon (0900) 346 93 93 ( € 0,80 per minuut).

Meld u aan met het formulier!

Ik word donateur

Ik doneer en steun daarmee de eigen regie en het pgb.

Stap 1 van 2

50%
  • Uw 10-cijferige telefoonnummer zonder streepje
  • Vul hier uw IBAN in zónder spaties.
  • Ter bevestiging van uw opdracht