Aline Molenaar sluit de blog-week van budgethouders op www.mijnkwaliteitvanleven.nl af met een oproep aan alle budgethouders. Doe massaal mee en maak uw ervaringen bouwstenen voor betere pgb-zorg. Van uw gemeente, uw zorgverzekeraar of uw zorgkantoor. “Wat een mooie voorbeelden zijn er deze week gepasseerd”, begint Aline haar blog. “Stuk voor stuk budgethouders of vertegenwoordigers van budgethouders die hun mannetje weten te staan. Die net zo lang doorgaan tot ze krijgen wat ze nodig hebben. Om hún leven te kunnen leiden zoals zíj dat willen en daarmee hún kwaliteit van leven bereiken. Want dat is het, heel simpel: uw kwaliteit van leven is het leven waar ú voor kiest.” Hieronder leest u haar volledige blog.

Cijfers die iets vertellen

Het is de vraag of u vanwege de veranderingen in de zorg hiervoor de kans krijgt? Houden instanties, regelingen of andere obstakels u tegen of lukt het zonder al te veel belemmeringen? Dáárover gaat de website ‘Mijn kwaliteit van leven’.  Door mee te doen krijgt u niet alleen een beeld van uw eigen situatie (of van degene die u vertegenwoordigt),  maar werkt u gedurende een aantal jaren mee aan het in beeld brengen van goede, minder goede of zelfs ontbrekende zorg op lokaal en/of landelijk niveau.
Door mee te doen helpt u ons aan cijfers die iets vertellen. Feiten waarmee wij aan de slag kunnen.

Investering waard

Maar hoe krijg ik u zover? Helaas zijn er wel een paar drempels te overwinnen. De tijd en moeite die u moet nemen om in elk geval de eerste keer de volledige algemene vragenlijst in te vullen. Er staat gemiddeld 20 minuten voor, wellicht heeft u langere denktijd nodig. De vragen zijn heel persoonlijk, gaan bijvoorbeeld over persoonlijk geluk, vragen waar u niet elke dag bij stilstaat. De een kan de vragenlijst zelf invullen, anderen zijn daar niet toe in staat en moeten geholpen worden. Ondanks alle moeite die u ervoor moet doen, roep ik u toch op mee te doen. Het levert u namelijk wel wat op. U krijgt een overzicht van wat u hebt ingevuld in de vorm van de kwaliteitsmeter, een waardevol document. Het kan eyeopeners opleveren, informatie waar u zich tot dan toe niet zo bewust van was, informatie waar u mee aan de slag wilt gaan, informatie die u kunt gebruiken bij uw aanvraag van zorg. Dat is wat u er zelf aan kunt hebben. Maar er is meer.

Speciale pgb-vragenlijst

Hebt u de algemene vragenlijst ingevuld en geeft u aan dat u gebruik maakt van een pgb, dan krijgt u vervolgens een uitnodiging voor het invullen van een speciale vragenlijst voor budgethouders. Op deze lijst wordt ingezoomd op vragen die betrekking hebben op hoe verstrekkers – gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraar – te werk gaan. Of de toegang tot het pgb vlot verloopt, of het pgb toereikend is, of u voldoende eigen regie ervaart.
Door hieraan mee te doen vult u tot 2019 regelmatig de pgb-vragenlijsten in. Hoe meer mensen per gemeente meedoen, hoe harder de cijfers en hoe gerichter wij gemeenten kunnen aanspreken. Zorgverzekeraars, zorgkantoren, idem dito. Laat duidelijk worden hoe het werkelijk gaat.

U dient hoger doel

Wij spreken dagelijks met budgethouders. Zij zijn voor ons een belangrijke bron van informatie. Met de uitkomsten van de vragenlijsten van ‘Mijn kwaliteit van leven’ kunnen we signalen versterken met harde feiten, onderbouwen met aantallen. Er zullen zich wellicht nieuwe feiten openbaren, waarmee wij aan de slag kunnen gaan. Naast de collectieve belangenbehartigers van Per Saldo zullen in vele gemeenten ambassadeurs actief hun steentje gaan bijdragen. Ondersteund door Per Saldo. Blijkt bijvoorbeeld dat uw gemeente de regels niet goed toepast, dan kan de ambassadeur worden ingeschakeld door rechtstreeks contact op te nemen met uw de gemeente.
Kortom, deel uw leven, deel uw ervaringen met ‘Mijn kwaliteit van leven’. Daarmee dient u een hoger doel, dat niet alleen uw eigen, maar ook de omstandigheden van anderen ten goede kan keren. Het geeft u de kans om dat wat u als individu niet voor elkaar krijgt, in groter verband toch te realiseren.
Ik hoor trouwens dat sommigen van u denken dat uw informatie niet anoniem wordt verwerkt. Daar hoeft u echt niet bang voor te zijn. Alle informatie in de vragenlijst wordt anoniem verwerkt en kan niet worden herleid naar u als persoon.

Ten slotte

Natuurlijk vul ik de lijst ook zelf in, dat wil zeggen, samen met mijn zoon. Hij krijgt een pgb van de gemeente Utrecht. Bent u ook zo benieuwd hoe uw gemeente uit het onderzoek komt? Laat daarom massaal van u horen, waar u ook woont en van wie u uw pgb ook krijgt. Doe mee om uw positie en die van alle budgethouders te versterken! Bovendien maakt u kans op een high tea, die Per Saldo verloot onder een klein aantal inzenders!

Informatie en vragenlijst

Meer informatie vindt u op de website Mijn Kwaliteit van Leven
Of meldt u zich direct aan.