Staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS kondigde juni dit jaar aan een laagdrempelig Expertisepunt in te willen richten waar ouders, verzorgers van kinderen met een intensieve zorgvraag en ook professionals terecht kunnen met vragen. Vanaf 1 oktober 2016 is dit Expertisepunt operationeel en ingericht binnen het Meldpunt Juiste Loket.

Welke vragen kunt u stellen?

U kunt bijvoorbeeld contact met het Meldpunt opnemen als niet duidelijk is welke instantie(s) verantwoordelijk is voor het regelen van de zorg van het kind. De medewerker van het Meldpunt kan u informatie en advies geven, direct verwijzen naar de juiste instantie(s) of indien nodig contact zoeken met de betrokken instantie(s) om tot een passende oplossing te kunnen komen.

Het Meldpunt Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Meldpunt wordt bemenst door Per Saldo (vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte). Voor meer informatie over de dienstverlening en de contactgegevens van het Meldpunt Juiste Loket, kunt u terecht op de informatiepagina van het Juiste Loket.