Feiten op een rij

In de model zorgovereenkomsten van de SVB is sinds 1 april 2017 het derdenbeding opgenomen. Voor nieuwe zorgovereenkomsten met een pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet is het vanaf 1 april 2017 verplicht hier gebruik van te maken. De zorgovereenkomsten die zijn afgesloten vóór 1 april 2017 moeten worden vervangen door een nieuwe zorgovereenkomst waarin het derdenbeding wel is opgenomen.

  • Wlz: alle zorgovereenkomsten afgesloten op grond van de Wlz moeten per 1 januari 2019 het derdenbeding bevatten
  • Jeugdwet en Wmo: alle zorgovereenkomsten afgesloten op grond van de Jeugdwet en Wmo moeten  per 1 april 2022 het derdenbeding bevatten
  • Zvw: er geldt geen verplichtstelling voor de Zvw om een SVB-standaardmodel te gebruiken; budgethouders met een pgb van de zorgverzekeraar zijn daarom ook niet verplicht een nieuwe zorgovereenkomst af te sluiten waarin het derdenbeding is opgenomen

SVB stuurt bericht, indien nodig

Er is gestart met een pilot bij zorgkantoor Eno en de Friesland. De klanten met een pgb uit de Wlz van deze zorgkantoren worden door de SVB als eerste aangeschreven over het aanpassen van bestaande zorgovereenkomsten. De uitkomst van deze pilot bepaalt hoe en wanneer de klanten van de andere zorgkantoren die hun zorgovereenkomst(en) moeten aanpassen worden aangeschreven, in ieder geval (ruim) voor 1 januari 2019.

Hoe de budgethouders met een pgb Jeugdwet/Wmo geïnformeerd zullen worden is nog niet geregeld, maar daar is ook nog alle tijd voor, bijna 4 jaar. Het gaat dan om zorgverleners/-aanbieders met wie er langer dan 5 jaar geleden een overeenkomst is aangegaan.

Meer weten over het derdenbeding?