Op 21 april 2017 presenteerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) De Zorgagenda voor een gezonde samenleving.  Op de agenda staan zes onderwerpen over zorg en hulp in Nederland die de RVS voor de komende jaren belangrijk vindt. Onderwerpen, waar niet zomaar één oplossing voor is, maar waar de RVS wel graag advies over wil geven. De raad vraagt u om mee te denken en de vragenlijst in te vullen. Uw mening kan bijdragen aan de actiepunten die op de agenda komen ter verbetering van de zorg.

Wat vinden budgethouders belangrijk?

Op de website waar de vragenlijst staat kunt u aangeven via welke organisatie(s) u de link naar de vragenlijst heeft ontvangen. Als u kiest voor Per Saldo dan ontvangt u via ons informatie over de resultaten die betrekking hebben op budgethouders. De uitslag van de vragenlijst wordt namelijk (anoniem) aan Per Saldo teruggekoppeld.

U kunt de vragenlijst invullen als:

  • inwoner, cliënt of patiënt
  • familielid en/of mantelzorger van iemand die zorg of hulp nodig heeft
  • vrijwilliger
  • zorg- of hulpverlener
  • bestuurder of manager in een zorg- of hulporganisatie
  • gemeentefunctionaris

Bij vraag 4 kunt u kiezen voor het onderwerp dat u het belangrijkste vindt. Over dat onderwerp krijgt u vervolgens een aantal vragen te zien. Wilt u ook over de andere onderwerpen vragen beantwoorden dan kiest u bij vraag 9 opnieuw voor een onderwerp.

Naar de vragenlijst

Wilt u de vragen van RVS beantwoorden? Dat kan door te klikken op RVSzorgagenda. De vragenlijst staat open tot 14 augustus 2017.

Achtergrondinformatie

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) geeft de regering en het parlement advies over zorg en hulp in Nederland.