Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een oproep gedaan om mee te doen aan een onderzoek over de vertegenwoordiging van budgethouders. Dit heeft u kunnen lezen in de Per Saldo nieuwsbrief van 22 juni. Qconsult, de organisatie die het onderzoek uitvoert, is nu op zoek naar mensen die op een bijeenkomst in Utrecht verder in willen gaan op een aantal onderwerpen.

Onderwerpen

Tijdens deze bijeenkomsten wil Qconsult de deelnemers uitgebreider vragen stellen over het volgende:

  • waarom budgethouders een vertegenwoordiger hebben
  • welke knelpunten zij ervaren
  • welke verantwoordelijkheden het pgb-beheer met zich meebrengt
  • welke kennis en vaardigheden budgethouders hiervoor moeten hebben
  • welke constructies in de praktijk bestaan bij vertegenwoordiging en welke eisen aan deze vertegenwoordiging wordt gesteld

Komt u naar de bijeenkomst 8 augustus?

Per Saldo is gevraagd vertegenwoordigers, eventueel samen met de budgethouder, uit te nodigen voor de bijeenkomsten op donderdag 20 juli (= VOL) op dinsdag 8 augustus (VOL) in Utrecht.

Achtergrond bijeenkomsten

Per Saldo heeft in de nieuwsbrief van 22 juni een oproep gedaan aan budgethouders om de online vragenlijst over vertegenwoordiging bij het pgb in te vullen. Qconsult voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van VWS. Zie ook het nieuwsbericht Onderzoek naar vertegenwoordiging bij het pgb.